Voiko ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla oleva myydä tai vuokrata kiinteää omaisuuttaan ilman että menettää työttömyyskorvaustaan? Työmarkkinatuella tai peruspäivärahalla oleva ei voi näin tehdä, ja heillehän puolison tulotkin vaikuttavat päivärahaa pienentävästi, tai he jopa menettävät päivärahaoikeutensa, vaikka ovat koko ajan työmarkkinoiden käytettävissä. Asiat selviksi

Työttömyysturvassa on kolme vaihtoehtoista etuutta: ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkina­tuki.
Jos henkilö on ollut riittävän pitkään työttömyyskassan jäsen ja täyttänyt jäsenenä ollessaan työssäoloehdon, hän saa ansiopäivärahaa oman alansa työttömyyskassasta. Ansiopäivärahaan eivät vaikuta pääomatulot eivätkä puolison tulot. Pääomatuloja ovat muun muassa vuokratulot ja omaisuuden myynnistä syntyneet luovutusvoitot.
Kelan maksamat peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat samansuuruiset, mutta työmarkkinatuki on tarveharkintainen.
Jos henkilö on työttömäksi jäädessään ollut työelämässä ja täyttää työssäoloehdon, hän voi saada Kelalta peruspäivärahaa. Peruspäivärahan suuruuteen vaikuttavat työttömyysaikaiset ansiotulot sekä tietyt sosiaalietuudet, mutta eivät puolison tulot eivät pääomatulot. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän ajan. Kun henkilö on saanut peruspäivärahaa sen enimmäisajan, hän voi hakea työmarkkinatukea.
Työmarkkinatuki on tarkoitettu henkilölle, joka tulee ensi kertaa työmarkkinoille tai joka ei ole ollut viime aikoina töissä eli ei täytä työssäoloehtoa, sekä työttömälle, joka ei voi enää saada perus- eikä ansiopäivärahaa 500 päivän enimmäisajan täytyttyä. Työmarkkinatuki on tarveharkintainen. Työmarkkinatuessa otetaan huomioon tuensaajan omat tulot. Näitä ovat paitsi ansiotulot myös pääomatulot ja tietyt sosiaalietuudet.
Puolison tulot eivät enää 1.1.2013 jälkeen vähennä työmarkkinatukea. Jos hakemus työmarkkinatuesta on ennen 1.1.2013 kokonaan hylätty puolison tulojen vuoksi, kannattaa tehdä uusi hakemus. Ne työmarkkinatukipäätökset, joissa puolison tulot ovat vähentäneet tuen määrää, korotetaan Kelassa automaattisesti. Uutta hakemusta ei tarvita.

P.K.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla