Maatila on pelkästään miehen nimissä. Jos mies kuolee ennen puolisoaan, perivätkö maatilan puoliso ja lapset yhdessä vai vain lapset? Jääkö puolisolle jälkimmäisessä tapauksessa kuitenkin taloon hallinta- ja/tai asumisoikeus?
– Tiedonhaluinen

Jos avio-oikeutta ei ole rajattu pois esimerkiksi avioehtosopimuksella, leskellä on avioliittolain mukaan avio-oikeus vainajan omaisuuteen.

Avio-oikeutensa nojalla vähemmän omistavalla leskellä on oikeus saada tasinkoa, joka on verovapaata. Tasinko ei ole perintöä eikä siten perintöveron alaista.

Lesken ja vainajan omaisuuden jaossa eli jäämistöosituksessa noudatetaan puolittamisperiaatetta eli puolet leskelle ja puolet lapsille puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Jos leski itse ei jatka tilanpitoa, hän voi jäämistöön kuuluvan maatilan jakamisessa myös menettää oikeutensa asumissuojaansa, perintökaaren 25. luvun mukaan. Tämän luvun soveltamisedellytykset ovat tiukat, ja kysymys on erityissäännöksistä. Ensinnäkin tulee olla kyse maatilataloudessa käytössä olevasta maatilasta, jolloin lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana väistyy soveliaan tilanpidonjatkajan hyväksi. Tämä on poikkeus lesken vahvasta asumissuojasta esimerkiksi rintaperillisten lakiosaan nähden.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Leskeä voidaan kuitenkin suojata tällöin perintökaaren avustussäännöksen nojalla, ellei tilanpidonjatkaja vapaaehtoisesti salli lesken asumista tilalla.

Jos sen sijaan kyseessä on pelkkä metsätila, leski nauttii normaalia lesken asumissuojaa kotiinsa nähden. T.L

Lainaus:

Aviomies omisti n. 100 ha maatilan. Hän kuoli nuorena ja tila jäi leskelle
ja kolmelle lapselle.

1. Leskelle jäi leskenoikeus. Mitä se maatilalla tarkoittaa. Onko leskenoikeus
asuintaloon ja irtaimistoon.

2. Onko leskellä yksinoikeus metsästä myytävän puuston tuottoon.

3. Jos leski nyt möisi maatilasta oman osuutensa tilan jatkamiseen halukkaalle lapselleen,
millä hinnalla hän voisi sen myydä. Onko muuta rajaa kuin lahjaveroraja jos
muut lapset suostuvat tähän. Koskeeko sama kahta muuta lasta jotka myyvät oman
osuutensa tilalle jäävälle. Koskeeko tämä myös pelto- ja metsäosuuksia.

4. Kun leski omistaa vain puolet omaisuudesta ja kolme lasta kukin kolmasosan
toisesta puolikkaasta, mitkä oikeudet lapsilla on.

4. Voiko leski jättää asumisoikeuden asuintaloon tai sen tilalle annettavaan
muuhun asuntoon ja samalla pienentää tilan haltuunsa ottavan lapsen
perintöveroa.


En tiedä kaikkea.
Leskenoikeus on kyllä asumisoikeus. Tuota oikeutta ei voi siirtää kun on kyse maatilasta.
Kaikki omistajat voivat vaatia ositusta eli jakoa. Jos leski haluaa jäädä asumaan tilalle, hänen on
maksettava lapsilleen heidän osuutensa, joten sitä kautta omistaa tilan yksin.
Olen perinyt maatilan vanhemmiltani, käytännössä äitini omisti tilan (metsää ja peltoa) yksin, nyt omistan tilan yksin, koska sisaruksia ei ole.

Sisältö jatkuu mainoksen alla