Olemme ikääntyvä pari, omistamme asunnon puoliksi. Jos jompikumpi joutuu palveluasuntoon esimerkiksi dementian vuoksi, kuinka käy asunnon?  
Jos yksin jäävän on pakko myydä asunto ja ostaa pienem-pi, voiko hän edes tehdä sen ilman laitoksessa olevan edunvalvojaa? Meneekö laitoksessa olevan osuus laitosmaksuihin ja nykyiset säästöt myös? Vai katsotaanko tuloksi pelkkä eläke, josta muodostuu laitosmaksu? Huolestunut

Jos ihminen ei enää esimerkiksi dementian takia kykene itse päättämään taloudellisista asioistaan, hän tarvitsee edunvalvojan.

Asunnon myymiseen tarvitaan mahdollisen edunvalvojan suostumus ja maistraatin lupa.

Laitoshoidosta peritään maksu henkilön maksukyvyn mukaan. Sen laskeminen perustuu tuloihin. Tuloiksi katsotaan muun muassa palkkatulot, eläke sekä pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Asunnon myynnistä saadut varat eivät mene laitoshoidon maksuihin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sisältö jatkuu mainoksen alla