Rinnastetaanko jakamaton kuolinpesä juridisesti luonnolliseen henkilöön vai onko se yritys? Pesä omistaa metsätilan.Vanha elli

Siviilioikeudessa kuolinpesällä tarkoitetaan kuolinpesän osakkaita – sitä henkilöpiiriä, joka on lain nojalla oikeutettu osallistumaan kuolinpesän yhteishallintoon.

Toisaalta kuolinpesällä tarkoitetaan sitä varallisuusmassaa eli varojen ja velkojen kokonaisuutta, jonka vainaja jätti jälkeensä. Tässä mielessä kysymys ei ole siis yrityksestä.

Vero-oikeudessa kuolinpesää verotetaan erillisenä vero­velvollisena, poikkeuksena elinkeinotoimintaa harjoittava kuolinpesä. Sitä verotetaan erillisenä verovelvollisena kolmelta perittävän kuolinvuotta seuraavalta vuodelta, ja sen jälkeen yhtymänä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Metsätilan omistus ja metsätalous eivät ole luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle elinkeinotoimintaa. Kuolinpesän osakkaan veronalaisena tulona ei pidetä hänen saamaansa osuutta metsätulosta, vaan se verotetaan yksin kuolinpesällä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Verovuoden aikana kuolleen henkilön kuolinpesää verotetaan kuolinvuodelta sekä vainajan että kuolinpesän tulosta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla