Osteoporoosin hoitoon käytetystä denosumabista tehtiin eniten haittavaikutusilmoituksia Fimeaan eli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen. Yleisimmin ilmoitettuja haittoja olivat leukaluun osteonekroosi eli luukuolio, jalkasärky ja ihottuma.

Tuoreimmat Fimean haittavaikutusilmoitustilastot ovat vuodelta 2015. Denosumabista kirjattiin 62 haittailmoitusta. 

Vuonna 2015 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sai yhteensä 2001 ilmoitusta lääkkeiden haittavaikutuksista. Rokotehaittailmoituksia ei ole mukana tässä tilastossa. Lääkkeiden käyttöön verrattuna haittavaikutusilmoitukset ovat kuitenkin harvinaisia, sillä lääkkeitä kulutettiin noin 9,7 miljoonaa vuorokausiannosta.

Denosumabia käytetään osteoporoosin hoidon lisäksi patologisten murtumien ehkäisemiseen syöpäpotilailla, joilla on luustossa etäpesäkkeitä. 

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Huonot hampaat lisäävät riskiä 

Luukuolion riskiä lisäävät huonokuntoinen hampaisto ja hampaistoon kohdistuvat kirurgiset toimenpiteet. Jos osteoporoosin hoitoon suunnitellaan denosumabin aloittamista, potilaan tulisi käydä huolellisessa hampaiden ja suun terveydentilan tarkastuksessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Toiseksi eniten haittoja ilmoitettiin ehkäisylääke levonorgestreelistä, kolmanneksi eniten psykoosilääke klotsapiinista, neljänneksi eniten uuden polven verenohentajalääke rivaroksabaanista, viidenneksi eniten muun muassa levinneen rintasyövän hoitoon käytetystä bevasitsumabista ja kuudenneksi eniten biologisesta reumalääkkeestä, infliksimabista.

Lääkärit tekivät suurimman osan ilmoituksista 

Haittavaikutusilmoituksista 59 prosenttia tuli lääkäreiltä, 13 prosenttia apteekkihenkilökunnalta, 11 prosenttia terveyden- tai sairaanhoitajilta ja 17 prosenttia lääkkeiden käyttäjiltä. ilmoituksissa epäiltyjä vaikuttavia aineita oli yhteensä 519. Kolmannes kaikista ilmoituksista tuli taulukossa näkyvistä valmisteista.

  1. Denosumabi (kauppanimet Prolia, Xgeva) 62 ilmoitusta
  2. Levonorgestreeli (kauppanimet Jaydess, Mirena) 60 ilmoitusta 
  3. Klotsapiini (kauppanimet Froidir, Leponex) 56 ilmoitusta
  4. Rivaroksabaani (kauppanimi Xarelto)  54 ilmoitusta 
  5. Bevasitsumabi (kauppanimi Avastin) 47 ilmotusta 
  6. Infliksimabi (mm. kauppanimi Remicade) 47 ilmoitusta 
  7. Mirabegroni (kauppanimi Betmiga) 40 ilmoitusta 
  8. Adalimumabi (kauppanimi Humira) 30 ilmoitusta
  9. Olantsapiini (mm. kauppanimet Zyprexa, Zypadhera)

Lähteet: Fimea ja Lääketietokeskus.

Sisältö jatkuu mainoksen alla