Teksti Reija Ypyä kuvat Piia Arnould kuvausjärjestelyt Kaisa Jouhki