Kahdella vuodella nouseva vanhuuseläkeiän alaraja riittää jonkin aikaa, mutta ei ikuisesti. Sopu eläkeiästä syntyi eilen Palacen talossa.

Sitkeät suomalaiset ovat yllättäneet tilastonikkarit elämällä odotettua pidempään. Siksi vanhuuseläkeiän alaraja nousee vuodesta 2017 asteittain 65 vuoteen 2025 mennessä.

Tähän sopimukseen työmarkkinajärjestöt eilen torstaina pääsivät Helsingin Etelärannassa, niin sanotussa Palacen talossa (kuvassa). Tänään järjestöjen hallintoelimet hyväksynevät päätökset. Sen jälkeen alkaa lainsäätäjän työ uusien työeläkelakien sorvaamiseksi.

Työmarkkinajärjestöistä Akava ei allekirjoittanut sopimusta, mutta tämän ei uskota estävän sopimuksen voimaantuloa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Päätöksentekijöiden mukaan eläkeiän nosto on välttämätöntä, jotta rahat kasvaviin eläkemenoihin riittäisivät.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan sopimuksen tuomat merkittävimmät muutokset ovat nämä:

  • Vanhuuseläkeikän alaraja nousee 63 vuodesta 65 vuoteen.
  • Alarajan nousu tulee voimaan asteittan vuodesta 2017 alkaen ja on lopullisessa tavoitteessa vuodesta 2025 alkaen.
  • Vuonna 1955 syntyneet ovat vanhin ikäluokka, johon muutos vaikuttaa, heidän eläkeikänsä nousee 3 kuukaudella.
  • Tätä nuoremmissa ikäluokissa työssäoloaika pitenee aina 3 kuukautta, kunnes vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta.
  • Eläkettä karttuu 17-vuotiaasta lähtien.
  • Eläkekarttuma on tasaisesti sama 1,5 prosenttia vuosiansiosta läpi työuran, nykyiset korotetut karttumat poistuvat (1,9 prosenttia vuosiansiosta 53–62-vuotiaille ja 4,5 prosenttia 63–67-vuotiaille).
  • Karttuma lasketaan koko palkasta, nykyisin summasta vähennetään palkansaajan eläkemaksun verran.
  • 65-vuotta täytettyään töissä jatkava saa yliajalta eläkekarttumaan korotuksen, joka lienee pienempi kuin 4,5 prosenttia.
  • Henkisesti tai fyysisesti raskaasta työstä voisi päästä eläkkeelle ennen 65 vuoden ikää, jos työvuosia olisi kertynyt jo 38 vuotta

Elinajanodote nousee yhä

Uudet, vuonna 2017 voimaan astuvat lait pätevät ehkä hetken, kunnes eläkeiän alarajaa on taas tarkistettava. Itse asiassa tämä oli jo esillä nyt käydyissä neuvotteluissa. Esillä on ollut malli, jonka mukaan vuoden 2025 jälkeen eläkeikää pitää arvioida tuolloin käytettävissä olevien elinajanodotetietojen pohjalta.

Lähtökohta on, että mahdollisesta elinajan odotteen noususta kaksi kolmannesta siirtyisi nostamaan eläkeikää. Jos esimerkiksi tuolloin eliniän odote olisi kavunnut 1,5 vuotta ylöspäin, nousisi eläkeiän alaraja vuodella. 

Elinajan odote on Suomessa noussut koko sodanjälkeisen ajan. Hämmästyttävää on ollut se, ettei nousulle näy loppua.

Vuonna 1971 saattoi 65-vuotias nainen odottaa elävänsä vielä lähes 15 vuotta ja samanikäinen mies keskimäärin liki 12 vuotta, osoittaa Tilastokeskuksen tilasto.

Vuoteen 2011 mennessä oli 65-vuotiaalle suomalaisnaiselle kertynyt elinajanodotetta yli 21 vuotta ja  miehellekin reilut 17 vuotta.

Euroopassa tavoite jo 67:ssa

Eläketurvakeskuksen keräämistä tiedoista ilmenee, että  65 vuoden eläkeikä on jo käytössä monissa vanhimmista EU-maista ja sama taso on tulossa laajalti käyttöön muissa Euroopan maissa lähimmän kymmenen vuoden aikana.

Espanja, Tanska, Saksa ja Ranska ovat päättäneet vanhuuseläkeiän nostamisesta 65:stä 67 vuoteen. Britanniassa ja Irlannissa tavoitteeksi on asetettu 68 vuoden ikä.

Hollannissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksella, Slovakiassa ja Tanskassa eläkeikä sidotaan elinajanodotteen kehitykseen.

Lähteet: Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Hei,kukapa meistä voi määrätä syntymähetkensä ja sen ajan minkä täällä kuka mitenkin palloilemme.Ihan turhaa on syytellä edellisiä sukupolvia ja olla katkera...sattuman sanelema juttu on tämä elämä ja virheitä kyllä teemme,nuoret ja vanhat,ei sille mitään voi...aikanaan hautaan pääsemme jokainen se on ainoa varma asia,joten ei kun elellään akamme.

Minä olen sitä suurta ikäluokkaa joka on nuorille opetettu kirosana,kun te suuret ikäluokat.En ole koskaan ollut toivottu ihminen ,en lapsena en aikuisena,en ole lapsia oikein osannut kasvattaa,enkä ole siis oikeaan aikaan syntynt.Mutta sen lisään tämän päivän ihmiset saa koulutuksen ,opiskelun mitä me isot ikä ryhmät ei saatu.Olen todella yksinäinen ,en käy häritsemässä kun pakosta ihmisiä.Voin sanoa että vähän sain säästöön toivon että en tarvis rasittaa yhteiskuntaa loppupäästä,meidän suvussa kyllä ei keretä vanhainkotiin kaikki kuolee nopeaa.Yks veli kuoli ennen eläkeikää vaimo saa kait hänestä jotain vaikka onkin toisen kanssa naimisissa.Paljon kuolee ennenkuin kerkeää nostaan penniäkään,toivottavasti ne menee näiden hyvkäs jotka  kärsii nyt eläkeuudistuksesta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla