Selvitä tuleva eläkkeen määräsi työeläkeotteesta. Tee sen jälkeen eläkehakemus.

Mistä selvitän karttuneen eläkkeen määrän?

Jos työskentelet julkisella sektorilla eli olet kunta-alan, valtion, kirkon tai Kelan palveluksessa, ota yhteyttä Kevaan eli Kuntien eläkevakuutukseen. Tutustu tietoihisi Omat eläketietosi -verkkopalvelussa tai soita puhelinpalveluun.

https://www.keva.fi/fi/elakkeet/omatelaketietosi/Sivut/Default.aspx

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Eläkeneuvonta puhelimitse (ma-pe klo 8-16) 020 614 2837

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Eläkkeen määrän voi tarkistaa myös työeläkeotteesta, jonka julkisen sektorin työntekijät saivat viime vuoden vaihteessa.

Yksityisen sektorin työeläkevakuuttajat ovat lähettäneet paperisen työeläkeotteen koteihin usean vuoden ajan. Työeläkeotteeseen voi tutustua netissä muun muassa omilla verkkopankkitunnuksilla. Eläkevakuuttajilla on käytössään sähköinen eläkelaskuri, jonka avulla voit tehdä arvioita siitä, millaiseksi eläkkeesi muodostuisi, jos haluat aikaistaa tai myöhentää eläkkeelle lähtöä.

Miten eläkeellejäämisprosessi alkaa?

Jokaisen on hoidettava kolme asiaa: eläkehakemus, irtisanoutuminen ja veroprosentin tarkistus sen jälkeen, kun olet saanut eläkepäätöksen.

Eläkehakemus on tehtävä, jotta eläkepäätös voidaan myöntää. Voit joko tulostaa eläkehakemuslomakkeen työeläkeyhtiön verkkosivulta tai täyttää hakemuksen suoraan nettiin. Kunta-alalla työskentelevät voivat myös tehdä eläkehakemuksen yhdessä kunnan eläkeasiamiehen kanssa.

Työnantajalle on ilmoitettava, milloin haluat siirtyä eläkkeelle. Eläkehakemukseen kirjataan, milloin haluat eläkkeesi alkavan, tai siihen liitetään irtisanomisilmoitus eli työnantajan päätös siitä, milloin työsuhde loppuu.

Osa-aikaeläkkeelle jääminen edellyttää, että työnantajan kanssa on sovittu osa-aikatyöstä, jonka ansiot täyttävät tietyt laissa säädellyt ansio­rajavaatimukset. Kun olet saanut eläkepäätöksen, tarkistuta ennakonpidätysprosentti verotoimistossa.
 
Mistä saan työeläkekortin?

Työeläkekortti oikeuttaa vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeellä sekä varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevan henkilön erilaisiin alennuksiin. Kortti postitetaan kotiin eläkepäätöksen myöntämisen yhteydessä. Sitä ei tarvitse hakea erikseen.

Miten hyödyn, jos jatkan työskentelyä vuoden tai kaksi?

Tavallinen eläkekarttuma on 1,5 prosenttia vuosiansioista 52-vuotiaaksi asti ja sen jälkeen 1,9 prosenttia vuosiansioista 63 vuoden täyttämiseen saakka. Jos jatkat työssä 63 vuotta täytettyäsi, eläkettä alkaa kertyä niin sanotun superkarttuman verran, joka on 4,5 prosenttia vuosiansioista.

Kuinka kauan voin jatkaa työelämässä?

Eläkkeelle siirrytään tavallisesti 63–67-vuotiaana. Suurimmalla osalla työntekijöistä ei ole eroamisikää, vaan usein työntekoa voi jatkaa 68-vuotiaaksi asti. Sen jälkeenkin voi työskennellä, jos työnantaja sallii. Vuoden 2011 tilastojen mukaan jopa 34 prosenttia vanhuuseläkkeen hakijoista jatkoi työntekoa 63 ikävuoden jälkeen.

Julkisella sektorilla työskentelevän kannattaa selvittää oma henkilökohtainen eläkeikänsä. Eläkkeelle siirtyminen ennen henkilökohtaista eläkeikää saattaa vähentää eläkkeen määrää.

Voinko työskennellä eläkkeellä ollessa?

Voit tehdä töitä vanhuuseläkkeellä niin paljon kuin haluat ilman, että ansiot vaikuttavat maksettavaan eläkkeeseen. Voit myös palata eläkkeeltä töihin. Uudessa työsuhteessa eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa. Tästä lisäeläkkeestä pääset nauttimaan 68-vuotiaana. Jos olet osa-aikaeläkkeellä, saat tehdä töitä vain sovituissa ansiorajoissa.

Kuinka suurta eläkettä suomalaiset keskimäärin saavat?

Suomalaisten työeläkkeet olivat vuonna 2011 keskimäärin 1415 euroa kuukaudessa. Miesten eläke oli keskimäärin 1610 euroa ja naisten eläke 1258 euroa kuussa. Uudet alkavat eläkkeet ovat sitä vastoin korkeampia, keskimäärin yli 1800 euroa kuukaudessa.

Millaisia verosopimuksia Suomella on ulkomaiden kanssa?

Suomella on yli 70 valtion kanssa verotusta koskeva sopimus, joka estää kaksoisverotuksen. Tavallisesti Suomesta maksettava eläke verotetaan Suomessa, eikä muutto ulkomaille aiheuta muutosta eläkkeen veroon Suomessa.

Espanjan, Portugalin ja Ranskan kanssa Suomella on poikkeava sopimus. Esimerkiksi Espanjan kanssa Suomi luopuu tietyin edellytyksin Espanjan hyväksi yksityissektorin eläkkeen verottamisesta. Eläkkeensaajan on tehtävä muuttoilmoitus ja ilmoitettava uusi osoite verotoimistoon.

Asiantuntijoina Kevan asiakaspalvelujohtaja Jaana Kekäläinen ja Ilmarisen eläkejohtaja Anne Koivula.

Sisältö jatkuu mainoksen alla