Eläkettä täytyy hakea ja työsuhteen päättyessä lakkaa moni etuisuus. Tilalle tulevat aika ja alennukset. Laske oma tuleva eläkkeesi!

Eläkkeesi voit laskea laskurilla.

Varaa esille viimeinen postissa saamasi työeläkeote, josta näet tähän mennessä karttuneen eläkkeesi. Laskuria voit käyttää arvioidaksesi tulevan eläkkeesi suuruusluokkaa. Tulevaan eläkkeeseen vaikuttaa olennaisesti omien ansioiden kehitys ja lopullinen eläke voidaan laskea vasta eläkkeelle jäädessä.

Sanasto

Ansioeläke. Sama kuin työeläke, joka kertyy työssäolosta nykyisin 18-vuotiaasta alkaen.

Kansaneläke
. Kela maksaa kansaneläkettä eli vanhuuseläkettä 65-vuotiaille, työkyvyttömyyseläkettä alle 65-vuotiaille tai työttömyyseläkettä 60–64-vuotiaille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai jos työeläke jää tietyn rajan alapuolelle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Takuueläke. Tulee voimaan 1.3.2011, jolloin jokainen suomalainen saa vähintään 685 euroa eläkettä. Takuueläkkeen saa vain, kun kaikki muut eläkkeet ovat yhteensä alle 685 euroa kuukaudessa. Takuueläkkeitä voi hakea Kelasta helmikuusta 2011 alkaen.

Eläkekertymä.
Vuodesta 2005 alkaen työeläkettä kertyy palkasta seuraavasti:
18–52 -vuotiaat 1,5 %,
53–62 - vuotiaat 1,9 % ja
63–68 -vuotiaat 4,5 %.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vuoteen 2004 mennessä kertynyt eläke lasketaan tuolloin voimassa olleilla kertymillä eli
23–59-vuotiaat 1,5 %, 60–65-vuotiaat 2,5 %.

Tuolloin kukin työsuhde vaikutti eläkepalkkaan ja viimeiset palkat painottuivat.

Vuodesta 2005 alkaen jokainen ansaittu euro vaikuttaa eläkkeen määrään. Eläkkeelle jäätäessä vanhalla ja uudella tavalla lasketut eläkeansiot lasketaan yhteen.

Henkilökohtainen eläkeikä. Valtion tai kuntien palveluksessa olevilla voi olla historian peruja ammatillinen tai henkilökohtainen eläkeikä. Ammatillinen on alle 63 vuotta (palomiehet, lentäjät), henkilökohtainen 63 ja 65 vuoden välillä.

Mikä elinaikakerroin?

Kun työeläkejärjestelmä luotiin 1960-luvun alussa, ihmiset elivät yleisesti miltei kymmenen vuotta vähemmän kuin nyt. Elinikä on pidentynyt 1–2 vuotta joka vuosikymmentä kohti, ja suunta näyttää jatkuvan. Esimerkiksi tänä vuonna syntyneiden vauvojen arvioidaan elävän noin 100-vuotiaaksi.

Tämän takia eläkelaskennassa otettiin tämän vuoden alusta käyttöön elinaikakerroin. Se koskee vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneitä.
Tilastokeskus seuraa kuolevuuden kehitystä ja laskee väestöennusteiden mukaan kullekin ikäluokalle odotettavissa olevan eliniän. Eläketurvakeskus laskee siitä elinaikakertoimen. Kerroin on sama miehille ja naisille.

Elinaikakertoimen vahvistaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriö.

Vuonna 1947 syntyneillä elinaikakerroin on yksi ja siitä lähtien kerroin muuttuu. Kun tänä vuonna kerroin on alle yhden eli 0,992, se merkitsee, että 1000 euron eläke pienenee 8 euroa. Henkilö voi kompensoida sen työskentelemällä 1–2 kuukautta pidempään palkasta riippuen.

Nuoremmilla ikäluokilla kerroin vähentää eläkettä enemmän. Esimerkiksi vuonna 1980 syntyneillä vaikutus on jo paljon suurempi, noin 18 prosenttia, jos elinaikakertoimeksi tulisi laskelmissa 0,82. Tämän ikäluokan henkilön on tyypillisesti työskenneltävä noin 65–66 vuoden ikään poistaakseen elinaikakertoimen vaikutuksen eläkkeensä määrään.

Lue lisää ET-lehdestä 16.

Lisätietoja:
www.tyoelake.fi
www.kela.fi
www.tela.fi

Sisältö jatkuu mainoksen alla