Veroa ei tarvitse maksaa alle 20 000 euron perinnöstä, mutta lahjansaajaa verotetaan jo 5 000 euron arvoisista lahjoista.

PERIJÄT ja lahjojen saajat on jaettu veroluokkiin sen mukaan, mitä sukua ovat perinnönjättäjälle.

Rintaperillisiä eli lapsia, lastenlapsia ja puolisoa verotetaan ensimmäisessä veroluokassa.

Toisessa veroluokassa verotetaan esimerkiksi kuolleen sisaruksia ja heidän lapsiaan. Tämä tarkoittaa, että he maksavat enemmän veroa kuin rintaperilliset.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

VEROA ei makseta alle 20 000 euron perinnöstä. Lahjansaajaa verotetaan jo 5 000 euron arvoisista ja sitä arvokkaammista lahjoista. Sekä perintö- että lahjavero on sitä suurempi, mitä arvokkaampi perittävä omaisuus on.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

OMAISUUDEN jaon suunnittelussa neuvoja saa esimerkiksi Veronmaksajain keskusliitosta ja Suomen asianajajaliiosta. Veroseuraamuksista voi kysyä verohallinnosta.

Lähde: Veronmaksajien keskusliitto
Lähde: Veronmaksajien keskusliitto

Tiesitkö?

Lahjan vuonna 2013 saanesta 71 % maksoi siitä veroa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla