Saako vainajan serkku koskaan perintöä, jos testamenttia ei ole? Entä isovanhemmat?

Laissa on määrätty perimysjärjestys, johon voidaan henkilön eläessä tehdä poikkeuksia testamentilla, ennakkoperinnöillä tai lahjoituksin.

Perillisryhmät perivät järjestyksessä. Jos ensimmäisestä ryhmästä löytyy yksikin perillinen, hän saa koko omaisuuden. Jos ensimmäisestä ryhmästä ei löydy ketään, seuraavan ryhmän perilliset ovat kaikki yhtä lailla oikeutettuja perintöön.

Ensimmäiseen perillisryhmään kuuluvat rintaperilliset, joita ovat vainajan lapset ja heidän lapsensa. Ryhmässä on sijaantulo-oikeus eli jos perillinen kuolee ennen perittävää, perillisen lapset saavat saman aseman kuolinpesässä kuin edesmennyt perillinen. Ainoastaan rintaperillisellä on lakiosaoikeus.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Jos perittävältä ei jää lapsia, hänet perii aviopuoliso. Lain mukaan rekisteröidyssä parisuhteessa eläneet rinnastetaan aviopuolisoihin. Sen sijaan avopuolisoiden on tehtävä testamentti, jotta avopuoliso perii omaisuuden toisen kuollessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Jos aviopuolisoa ja rintaperillisiä ei ole, vainajan perii toinen perillisryhmä, johon kuuluvat vainajan isä ja äiti sekä heidän jälkeläisensä eli vainajan siskot ja veljet sekä heidän lapsensa.

Viimeisenä perintöön on oikeutettu isovanhempien perillisryhmä eli isovanhemmat ja heidän jälkeläisensä. Sedät ja tädit ovat kaukaisimmat perintöön oikeutetut sukulaiset, serkut eivät enää peri.

Jos vainajalla ei ole serkkuja läheisempiä sukulaisia elossa, omaisuus menee valtiolle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla