Miten käy yhteiselle käyttötilille ja omille pankkitileille toisen kuoltua? Ottaako verokarhu osansa?

Klassinen ongelma, joka on suurelle osaa kansaa silti mysteeri. Aviopuolisoilla on yhteinen käyttötili pankissa, jossa molemmat ovat tilinhaltijoina. Tilin käyttöoikeus on miehellä TAI vaimolla. Saako jäljelle jäänyt puoliso toisen kuoltua käyttää tätä tiliä niin kuin omaansa ennen perunkirjoitusta? Onko tilin varoista puolet perintöveron alaista kuolinpäivän saldon mukaan vai voiko jäljelle jäänyt vaikkapa käyttää tilin tyhjäksi ennen verokarhua? Entä sellainen tapaus, kun molemmilla on oma henkilökohtainen pankkitili, jossa on eri suuruiset talletukset. Laskeeko verottaja summat yhteen ja vie perintöveron tuon summan puolikkaasta vai saako jäljelle jäänyt puoliso pitää oman tilinsä verottajalta koskemattomana? Miten käy vaikkapa perheen autolle tai muulle vastaavanlaiselle omaisuudelle? Jos auto oli jäljelle jääneen puolison hankkima ja hänen nimissään ja kuolleella puolisolla siihen hallintaoikeus, ylettyvätkö verokarhun kynnet tähän? Onko auto myytävä ja puolet tulosta jaettava verottajan ja lasten kesken vai saako auton omistaja pitää kärrynsä ilman veroseuraamuksia? Nimimerkki Mies kaupungista

Leski voi käyttää ”tai-tiliä” siihen asti, kunnes kuolleen puolison perilliset ilmoittavat leskelle tai pankille, että tiliä ei voi käyttää. Perunkirjoituksessa ja perintöverotuksessa puolet tilin kuolinpäivän mukaisista varoista katsotaan kuolleen puolison varoiksi, ellei erityisesti osoiteta, että varojen omistus jakautuu toisin.

Saattaa olla hyvä harkita molempien vielä eläessä sitä, että kummallakin puolisolla olisi myös oma pankkitili. Ainakin jos on odotettavissa perintöriitoja.
Ennen perintöverotuksen toimittamista verottaja suorittaa laskennallisen osituksen, mikäli puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Jos kuollut puoliso oli leskeä varakkaampi, laskennallisessa osituksessa otetaan huomioon se, että leskellä on oikeus avio-oikeuden nojalla saada tasinkoa kuolleelta puolisolta. Tällöin verottaja laskee kummankin puolison omaisuuden säästöt (säästö = varojen ja velkojen erotus) yhteen ja määrää perintöveron maksettavaksi yhteenlaskettujen säästöjen puoliosuudesta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Jos leski oli kuollutta puolisoaan varakkaampi, hän voi perunkirjoituksessa ilmoittaa, ettei tule luovuttamaan tasinkoa kuolleen puolison perillisille. Tuolloin perilliset saavat vain vainajan nimissä olleen omaisuuden ja maksavat tästä perintöveroa. Jos kuollutta puolisoa varakkaampi leski ei tällaista ilmoitusta tee, verottaja laskee kummankin puolison omaisuuden säästöt yhteen ja määrää perintöveron maksettavaksi yhteenlaskettujen säästöjen puoliosuudesta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Perintöverotus perustuu omistukseen. Kuolleen puolison hallintaoikeus lesken autoon ei vaikuta siihen, miten autoa perintöverotuksessa kohdellaan.

Odota vaan kyllä pankista tulee todistus teidän molempien kaikista tileistä perunkirjoitusta varten, jollet jo tätä tiedä tai et ole asiassa vielä senvertaa pitkällä, kun tämmöisiä kyselet.

Vierailija

Viittaan tässä nyt muuhun ja- tai- asiaan. Avioeron kohdalla kävi niin, että matin tai maijan tililtä siis tai tililtä kävi matti tyhjentämässä koko tilin ja toisenkin samanlailla omistuksessa olevan. Maija meni pankkiin ja hämmästyi, ei ollut Maijalla enää yhtään rahaa, tilit olivat tyhjiä.  Kokenut asian.

Kannattaa soittaa vero .fi perintövero-osastolle, sieltä neuvotaan ystävällisesti. Mille osastolle pankissa voi soittaa, kun pankkeja tuskin on?

Sisältö jatkuu mainoksen alla