Kivuliaista ja ikävän näköisistä suonikohjuista pääsee helposti eroon. Vaahtoruiskutus- tai laserhoito voidaan tehdä vastaanottohuoneessa, ja liikkeelle voi lähteä heti ilman rajoituksia.

Vaahtoruiskutus­hoito

Ensimmäisellä vastaanottokerralla lääkäri tekee ultraäänitutkimuksen, jossa tutkitaan viallisten suonten sijainti. Toisella kerralla tehdään toimenpide, jossa vaahto ruiskutetaan neulalla viallisiin suoniin. Lääkäri voi puuduttaa neulan pistokohdan, mutta sen jälkeen vaahto toimii puudutusaineena. Yhden jalan hoitaminen kestää puolisen tuntia. Jos kohjuja on molemmissa jaloissa, ne hoidetaan samalla kertaa.

Vaahtoruiskutus sopii kaikenlaisille suonille. Siitä ei jää haavoja eikä arpia, ja potilas pääsee kävelemään heti. Toimenpiteen jälkeen pidetään parin viikon ajan hoitosukkaa, jotta vaahto kuivuu rauhassa ja liimaa suonet kiinni. Tämän jälkeen suonet surkastuvat vähitellen. Toimenpiteen jälkeen säärissä saattaa tuntua puristusta ja arkutta, mutta ei kipua.

Hoidon seurauksena voi tulla mustelmia. Vaahtoruiskutus saattaa aiheuttaa laskimoissa niin sanottua tukkotulehdusta, jonka seurauksena iholle muodostuu kovettuneita värjäytymiä. Kovettumat voidaan imeä ruiskulla pois.

Hoidon jälkeen voi heti elää normaalisti. Suihkuun ja uimaan pääsee hoitosukkien kanssa jo seuraavana päivänä. Lentomatkustuksessa ja saunomisessa on oltava viikon tauko.

Vaahtohoidon hyödyt tuntuvat nopeasti. Kipu, turvotus ja paineentunne jaloissa häviävät. Siniset muhkurat katoavat ja jalan pinta tulee sileäksi. Valtaosalla hoidetut suonet pysyvät ummessa eivätkä aiheuta enää ongelmia, mutta noin 25 prosentilla suonet aukeavat viiden vuoden kuluessa ja toimenpide täytyy uusia. Yhden jalan ultraäänitutkimus ja hoito
maksaa 900–1500 euroa. Kela korvaa siitä noin 200 euroa.

Laserhoito

Laserhoito on vaihtoehto vaahtoruiskutukselle. Alkuun on suonien ultraäänitutkimus ja varsinainen toimenpide tehdään toisella vastaanottokerralla paikallispuudutuksessa. Ultraäänilaitteella ohjaten laserkatetri työnnetään oikeaan paikkaan, ja katetria pois vedettäessä laserin lämpö kutistaa suonen.

Laserilla voidaan hoitaa pitkiä, suoria pintalaskimorunkoja. Hoitomuodon valintaan vaikuttaa myös suonen laajuus: mitä laajempi suoni, sitä suurempi syy on käyttää laseria. Lisäksi vaikuttaa potilaan ikä: laseria suositellaan nuoremmille potilaille, sillä tulokset ovat pysyvämpiä kuin vaahtoruiskutuksessa.

Viiden vuoden kuluessa vain noin neljällä prosentilla hoidetuista lasertoimenpide joudutaan uusimaan. Laserhoitoon menee aikaa enemmän eli noin tunnissa hoidetaan yhden jalan suonet. Siten hoito on myös kalliimpi kuin vaahtoruiskutus. Jos potilaalla on kohjuja myös muissa kuin runkosuonissa, tehdään lisäksi täydentävä vaahtoruiskutus tai paikallinen leikkaus. Laserhoidon jälkeen potilas pääsee heti liikkeelle, ja hoitosukkaa pidetään 3–7 päivää.

Yhden jalan ultraäänitutkimus ja hoito maksaa 1300–2200 euroa. Kela korvaa siitä noin 300 euroa.

Pintasuonien ruiskutushoito

Säärissä ja reisissä voi olla niin sanottuja katkenneita verisuonia tai hiussuonia, jotka eivät ole suonikohjujen tapaan koholla mutta näkyvät iholla ohuina, sinisinä tai punaisina juovina. Ne eivät liity läheskään aina varsinaiseen suonikohjutautiin, mutta joskus suonikohjuja voi olla piilossa ihonalaisissa laskimoissa. Jos näin on, ne on syytä hoitaa samalla.

Ulkonäköä häiritsevät hiussuonet saadaan häviämään ruiskuttamalla niihin glycerolia, joka on ihon pinnalle vaahtoa miedompi aihe. Hyvä tulos saadaan yleensä kahdella hoitokerralla.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Hiussuonten hoidossa ei aina tarvita ultraäänitutkimusta, mutta jos tarvitaan, sen hinta on yhdeltä jalalta noin 370 euroa ja molemmilta 580 euroa. Yhden jalan pintasuonien ruiskutus maksaa 210–330 euroa, kahden jalan 210–500 euroa. Kela ei korvaa mitään.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Leikkaus

Vaikka yksityisissä lääkärikeskuksissa suonikohjuja hoidetaan enimmäkseen vaahtoruiskutuksella ja laserilla, leikkauksillakin on paikkansa. Julkisessa terveydenhuollossa noin puolet suonikohjutoimenpiteistä tehdään leikkaamalla ja puolet kevyemmillä hoidoilla.

Leikkaus voidaan tehdä selkäydinpuudutuksessa tai nukutuksessa. Leikkauksessa poistetaan nivusesta nilkkaan ulottuva suonirunko usein kokonaan ja lisäksi voidaan poistaa sen haaroja.

Kotiin pääsee leikkauspäivänä tai sitä seuraavana. Nivusen ompeleet poistetaan noin viikon kuluttua ja reisien ja säärien ompeleet 10–12 päivää leikkauksesta. Sääret pidetään sidottuina 2–4 viikkoa. Kävelyä suositellaan voinnin mukaan.

Yhden jalan ultraäänitutkimus ja leikkaushoito maksaa 1600–3000 euroa, josta Kela korvaa 180–280 euroa.

Asiantuntija ylilääkäri Tom Schröder sairaala Laserista. Hinnat on kysytty Sairaala Laserista ja Sairaala Siluetista Helsingistä sekä Tampereen Lääkärikeskuksesta. Laserissa ja Siluetissa saa kaikkia hoitoja, Tampereen Lääkärikeskuksessa muita paitsi ei laserhoitoa.

Julkisellekin pääsee

Julkisessa terveydenhoidossa suonikohjuhoidot ovat kiireetöntä hoitoa.
Hoitoon pääsee, jos suonikohjutauti luokitellaan riittävän hankalaksi. Luokittelu tehdään sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan pisteillä, joita lasketaan sairauden oireista, sen aiheuttamista muutoksista ja haitoista.

Vain ulkonäköä haittaavia suonikohjuja ei hoideta. On kuitenkin paljon potilaita, jotka kokevat oireensa hankaliksi mutta eivät kuitenkaan saa riittävästi ”pisteitä” päästäkseen julkisen terveydenhuollon hoitoon.

Lähetteen erikoissairaanhoidon tutkimuksiin voi saada omalta terveyskeskuslääkäriltä, yksityislääkäriltä tai työterveyslääkäriltä.

Lähde: Verisuonikirurgian dosentti Anders Albäck, Jorvin sairaala

Olisin kaivannut myös neuvoja, miten suonikohjuja voi parhaiten ennaltaehkäistä. Äidilläni oli niitä aikanaan, silloin ainoa hoito taisi olla leikkaus. Hän teki istumatyötä vuosikymmenet. Ainakin liikkua olen koettanut, istumisen vastapainoksi.

Ne suonikohjut jotka eivät näy, kuin tutkimuksissa ovat vaarallisempia kuin pinnalliset eli näkyvät.
Kirj. leikkauksen kokenut ja hoitomuodon valitsee lääkäri

Sisältö jatkuu mainoksen alla