Tuore tutkimus kertoo, että sotalapsuus Ruotsissa ei altistanutkaan psyykkisille sairauksille toisin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu.

Suomesta Ruotsiin vietyjen sotalasten myöhempää psyykkistä sairastuvuutta tutkittiin ensimmäistä kertaa siten, että heitä verrattiin Suomeen jääneisiin sisaruksiin. Yhteistutkimuksen toteuttivat Helsingin, Harvardin ja Tukholman yliopistot.

– Sisarustutkimuksen keskeisin tulos on se, että evakuointi ei ole lisännyt riskiä sairastua sairaalahoitoa vaativiin mielenterveyden häiriöihin. Sukupuolten väliset erot olivat kuitenkin huomattavia. Evakuoidut pojat olivat selvinneet ei-evakuoituja veljiään paremmin, kun taas sotalapseksi lähetetyillä tytöillä oli tilastollisesti korkeampi riski sairastua masennukseen kuin kotiin jääneillä siskoillaan, kertoo tutkija Nina Santavirta Helsingin yliopistosta.

– Tämän laajan ja ainutlaatuisen aineiston perusteella saadut tulokset eivät tue yleisesti julkisuudessa esitettyjä väitteitä evakuoinnin kohtalokkaista ja kielteisistä vaikutuksista psyykkiseen sairastavuuteen, joskin sukupuolten väliset erot tuloksissa on otettava huomioon.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Lähde Helsingin yliopisto

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla