Asiantuntijapalvelut ovat kasvaneet laajasti viime vuosikymmeninä. Yhdysvalloissa kasvu on ollut Suomea voimakkaampaa, mutta sielläkin 2010-luvun talouden taantuma on jättänyt jälkensä asiantuntijapalveluihin toimialana.

Konsultteja käyttävät suuret yritykset, järjestöt ja julkinen sektori, mutta yhä kasvavassa määrin myös PK-yritykset. Konsulttien tuoman lisäarvon ymmärtäminen on laajentunut. Miten toimiala, joka auttaa muita kehittymään, voi itse kehittyä riittävästi muuttuvassa yhteiskunnassa?

Konsultteja eri aloilla

Asiantuntija termi kertoo jo työnkuvasta kaiken oleellisen. Kyseessä on henkilö, joka tuntee oman erikoisosaamisalueensa paremmin kuin muut. Siksi hänet palkataan tai hänen palveluitaan ostetaan. Siksi, että hänen uskotaan tuovan lisäarvoa yritykselle. Yritykset valitsevat konsultointipalvelut erilaisten kriteereiden perusteella ja niistä itselleen sopivimman konsultin. Toisten osaamisalue on laaja, kuten johdon konsultointi, laskentatoimen konsultointi tai vaikka viestinnän konsultointi. Toisilla taas on käytössään niche, eli hyvin pikkuruinen markkinarako. Niche-konsultti voi konsultoida esimerkiksi taloushallinto-ohjelmaa.

Yritystoiminnassa liikkeenjohdon konsultointi yritykset ovat yleinen, jopa hieman kulunut termi. Imagostaan huolimatta se on kuitenkin hyvä sateenvarjo erilaisille yritystoiminnan kehittämiseen liittyville konsulttityypeille. Liikkeenjohdon konsultoinnista voidaan karkeasti sanoa, että ne arvioivat ja analysoivat yrityksen toiminnot ja luovat tulosten perusteella uusia toimintamalleja. Keskittyipä konsultti mihin tahansa aihealueeseen, tarkoituksena on, että liikkeenjohdon konsultin palkkaaminen tukee liiketoiminnan kasvua.

Jos mietitään vielä termiä liikkeenjohdon konsultointi, voidaan tarkentaa hieman näiden konsultointipalveluiden kohderyhmää. Liikkeenjohdon konsultti pyrkii ohjaamaan yrityksen johtajia ja ylempiä toimihenkilöitä kohti tarvittavaa muutosta. Prosessin on tarkoitus jatkua siten, että johtajat ohjaavat itse alaisiaan konsultin tarjoaman toimintamallin pohjalta. Verrattuna esimerkiksi toiseen suureen konsulttijoukkoon, eli IT-konsultteihin ero on huima.

IT-konsultit kouluttavat usein suoraan yrityksen henkilöstöä esimerkiksi uuden ohjelmiston käyttöönottamisessa. Toiset asiantuntijat keskittyvät siis vain johdon ohjaamiseen, toiset tekevät enemmän töitä tavallisten työntekijöiden parissa.

Edellä mainittujen lisäksi on olemassa vielä kasoittain erilaisia konsulttien toimialoja, kuten:

  • Taloushallinnon konsultti, joka auttaa esimerkiksi yrityksen tunnuslukujen parantamisessa tai voittomarginaalin kasvattamisessa.
  • Henkilöstökonsultti ohjaa esimerkiksi osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden palkkaamisessa tai vastaavasti tarvittaessa auttaa esimerkiksi irtisanomisperusteiden laadinnassa
  • IT-konsultti, joka voi olla puhelintukena, uusien ohjelmistojen käyttöönottokouluttajana tai auttaa esimerkiksi yrityksen tärkeiden tietojen kryptaamisessa salaisiksi
  • Markkinointikonsultti auttaa yritystä löytämään tehokkaimman kanavan uusasiakashankintaan tai auttaa uuden tuotteen lanseeraamisprosessissa
  • Myyntikonsultti pyrkii luomaan tavan lisätä myyntiä esimerkiksi uusasiakashankinnan kautta

Itsenäinen konsultti, konsultointiyritys vai oma konsultti?

Konsultti voi toimia eri tavalla ja erilaisissa yhteisöissä. Asiantuntija voi toimia täysin itsenäisesti, yksin. Tällöin häneltä vaaditaan vahvaa osaamista omalla alallaan. Itsenäisesti toimivilta konsulteilta vaaditaan myös taitoa brändätä itsensä. Usein aloittelevat konsultit eivät pysty toimimaan itsenäisesti suoraan koulunpenkiltä. Itsenäiset konsultit ovat usein kokeneempia, jopa eläköityneitä veteraaneja. Itsenäinen konsultti määrää itse taksansa ja valitsee työnsä. Houkuttelevassa vapaudessa piilee kuitenkin monta sudenkuoppaa, kuten se, riittääkö töitä. Tai ehdinkö tehdä yksin kaiken? Tai mistä löydän asiakkaani?

On olemassa myös isompia konsultointiyrityksiä. Usein tällaiset yritykset ovat joko niin laaja-alaisia, että konsultteja löytyy kaikille mahdollisille aihe-alueille tai sitten yritys on keskittynyt yhteen aihealueeseen, kuten myynnin kasvattamiseen tai tuotantoprosessin optimoimiseen.

Jos konsultointiyritys on keskittynyt yhteen vahvaan osaamisalueeseen, se luo usein osaavan mielikuvan yrityksestä. Tällöin erilaiset tiimityöt ja kehityspalaverit usean konsultin kanssa tarjoavat asiakkaalle lisäarvoa. Laaja-alainen konsultointiyritys taas tarjoaa helposti ratkaisun erittäin monialaiseen ongelmaan.

Esimerkiksi yrityksen vaihtaessa verkkokauppa-alustaansa tarvitaan verkkokauppaan erikoistuneita IT-asiantuntijoita, ulkoasun luomiseen keskittyneitä visuaalisia koodareita ja myös markkinoinnin asiantuntijoita luomaan asiakkaille hyvä mielikuva muutokseen. Mitä monimutkaisempi prosessi on, sitä useampaa eri alan konsulttia kaivataan. Jos aikoo selvitä monitahoisesta IT-projektista vain yhden itsenäisen konsultin voimin, kannattaa keskittyä valintaprossiin huolella ja valita juuri sinun yrityksellesi sopivin IT-konsultti.

Yksi kanava tavoittaa laaja-alaisesti erilaisia asiantuntijoita ovat verkostopalvelut, joiden kautta asiakas tavoittaa lukuisan joukon eri alojen asiantuntijoita. Tällaisissa palveluissa itsenäiset konsultit voivat ilmoittaa itsestään, mutta toisaalta myös erikokoiset konsultointiyritykset voivat julkaista työntekijöidensä profiileja. Tarjolla on siis monenlaista osaamista ja monenlaista taustaa.

Asiakkaiden kasvavat vaatimukset

Samaa tahtia konsultointipalveluiden suosion kasvun kanssa ovat kasvaneet myös asiakkaiden vaatimukset. Yhdysvaltalaistutkimusten mukaan 2009 vuoden taloustaantuman jälkeen konsultointipalvelut ovat muuttuneet parilla tapaa. Ensinnäkin asiakkaiden tietoisuus on kasvanut merkittävästi. Nykyisin konsulttien on pystyttävä osoittamaan osaamisensa aiempaa selvemmin, jotta asiakas vakuuttuu. Konsultteja vertaillaan tarkemmin ja yleisenä asenteena on se, että turhasta ei haluta enää maksaa – rahalle on saatava kunnon vastinetta.

Toinen muutos koskee hintoja. Taloustaantumassa kamppailevat yritykset polkivat konsultointipalkkiot alaspäin – yrityksillä ei ollut enää varaa sijoittaa samanlaisia summia asiantuntijapalveluihin ja toisaalta konsultit olivat niin kipeästi töiden tarpeessa, että töitä myytiin alihintaan. Hintoja ovat tuoneet alas myös sosiaalisen median kehitys. Erilaisia Tee-se-itse -kursseja löytyy helposti, joten moni miettii konsulttien tarvetta uudella tavalla: jos ensin yrittäisinkin itse.

Kehittynyt IT-teknologia tarjoaa myös helposti keinon tavoittaa eritasoisia konsultteja online-palveluissa. Esimerkiksi kuluttajapuolella sisustussuunnittelijat on osittain korvattu joko 3D suunnitteluohjelmilla tai internetin kautta edullisesti tehtävillä tilasuunnitelmilla valokuvien perusteella.

Omien tarpeiden määritys auttaa konsultin valinnassa

Konsulttimeressä kalastaminen tuntuu välillä kovin uuvuttavalta ja vaativalta. Miten löytää oikea konsultti oikeaan hintaan? Omien tarpeiden tarkka määritys ja budjetin laatiminen ovat hyvät työkalut lähdettäessä kalastamaan sopivaa konsulttia. Vertailu ja kilpailutus ovat myös tärkeitä vaiheita konsultin valinnassa. Myös omien tuttavien tai liikekumppanien kokemuksia kannattaa kuunnella tarkalla korvalla sopivan konsultin löytämiseksi.


 

Kommentit (0)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla