NettiET:n tutkimuksessa selvitettiin yli 55-vuotaiden suomalaisten toiveita ja ajatuksia palvelutaloasumisesta.

Tutkimuksen tavoitteena oli saada taustatietoa perustettavalle yritykselle, joka suunnittelee laadukkaan senioritalon perustamista maalaismiljööseen. Kyselyyn vastanneista 274 ihmisestä 190 oli vähintään 55-vuotiaita ja vain heidän vastauksensa on huomioitu tuloksia analysoitaessa.

Tutkimustuloksissa korostui asumisen helppouden ja esteettömyyden lisäksi senioritalon sijainnin merkitys. Vaikka moni vastaajista koki luonnon läheisyyden sekä ulkoilumahdollisuudet tärkeäksi, eivät kaupungin tarjoamat palvelut saisi olla liian kaukana asumispaikasta.

Monet tämän päivän senioreista tai seniori-ikää lähestyvistä henkilöistä ovat tottuneet käyttämään palveluita ja haluavat jatkaa erilaisten palveluiden aktiivista käyttöä myös vanhempana.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Yhteisöllisyyttä arvostetaan, mutta myös mahdollisuus olla tarvittaessa omissa oloissa koetaan tärkeäksi. Omien yksilöllisten toiveiden huomioimista asumisessa sekä siihen liittyvissä palveluissa pidetään tärkeänä. Palvelutalon henkilökunnan toteuttaman ohjelman lisäksi monet haluavat olla aktiivisesti mukana yhteisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kaikki eivät halua asua ainoastaan ikääntyville ihmisille tarkoitetussa yhteisössä, sillä se vähentää eri-ikäisten ihmisten näkemistä ja kohtaamista heikentäen siten elämänlaatua.

Vastaajat painottavat siirtymistä pois vanhainkodin tyyppisistä ratkaisuista kohti mahdollisimman kodinomaista yhteisöä. Henkilöstöä ja sen ammattitaitoa arvostetaan, mutta osa koki liian suuren henkilöstömäärän laitostavan asumista. Selkeää hinnoittelua ja läpinäkyvyyttä korostetaan, sillä erityisesti tietotekniikka käyttämään tottunut senioriväestö haluaa vertailla asumiseen liittyviä vaihtoehtoja.

Tutkimuksen kaikkia tuloksia ei valitettavasti voida julkaista, koska ne ovat luottamuksellista liiketoimintatietoa. Lisätietoa tutkimuksesta voi kysyä sähköpostilla petri.kautto@student.hamk.fi 15.4.2011 asti.

AMK-opiskelija Petri Kauton tutkimus julkaistiin nettiET:ssä 31.10.2010 ja vastaaminen päättyi 10.12.2010. Tutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin kaksi 50 euron lahjakorttia S-ryhmän liikkeisiin. Kortit matkasivat Liisa Mazzillo-Auviselle Isnäsiin sekä Aira Mäenpäälle Hämeenlinnaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla