Harjun tilalla Hartolassa järjestetään kesäretkiä perinneniitylle harvinaisten niittykasvien pariin.

Harjun tilalla on laiduntanut karja lähes yhtäjaksoisesti 1600-luvulta asti.

Pahiten tilan niittymaisema oli uhattuna 1970-luvulla. Lypsykarjatalous oli loppunut tilalla vuonna 1967 ja tila toimi yli kymmenen vuotta kesäasuntona.

Käänne tapahtui vuonna 1980, kun helsinkiläinen muusikkopariskunta Tapio ja Marja Mattlar ostivat tilan ja muuttivat sinne pysyvästi.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

30 vuoden työn tulos

Mattlarit hankkivat lampaita vuonna 1985 ja alkoivat entistää umpeen kasvaneita alueita niityiksi sillä seurauksella, että nykyään tila rakennuksineen luokitellaan valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tilalta on löydetty jo yli 300 erilaista luonnonkasvia – tiettävästi enemmän kuin miltään muulta tilalta Suomessa.

Tilan helmiä ovat muun muassa valtakunnallisesti uhanalaiset saunionoidanlukko ja suikeanoidanlukko. Harvinaiseksi käyneitä niittykasveja on lukemattomia kuten nurmilaukka, pussikämmekkä, ketoneilikka, musta-apila ja ketokaunokki.

Niityt katoavat Suomesta

Maatalouden perinneympäristöt ovat eliölajistoltaan Suomen monimuotoisimpia luontotyyppejä.

Perinneympäristöt ovat jo pitkään harvinaistuneet, kun maatilat vähenevät ja siirtyvät yhä tehokkaampaan tuotantoon.

Perinneympäristöt eivät säily koskematta, vaan ne tarvitsevat jatkuvaa laidunnusta tai niittoa. Harjun tilalla on 31 hehtaaria, joille Mattlarit saavat tukea perinnebiotooppien hoitoon ja ylläpitoon.

Kesäaikaan Harjun perinnemaisematilalle järjestetään opatettuja kasviretkiä, joilla halukkaat voivat tutustua tilan ainutlaatuiseen kasvistoon.

Tämän kesän retkipäivät ovat 15.6., 6.7. ja 20.7. Lisätietoa löytyy täältä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla