Olen juuri eronnut. Meillä lapsettomilla oli aviopuolisoiden välinen keskinäinen omistusoikeustestamentti. Onko testamentti erottuamme edelleen voimassa vai tuliko se avioeron myötä automaattisesti mitätöidyksi? Nimimerkki Talvikki

Testamentin tulkintaa koskevan perintökaaren 11 luvun 8 §:n mukaan: Jos joku on tehnyt testamentin kihlatulleen tai puolisolleen ja kihlaus tai avioliitto sen jälkeen purkautuu muusta syystä kuin testamentin tekijän kuoleman johdosta, on määräys tehoton. Sama on laki puolisolle tehdystä testamentista 3 luvun 7 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.
Testamentti on rauennut, jos muuta ei näytetä. Todistustaakka on sillä, joka väittää testamentin edelleen olevan olosuhteiden muutoksesta huolimatta voimassa.
Toki voit käyttää hyväksesi myös perintökaaren 10 luvun 5 §:ää: Jos testamentin tekijä on siinä järjestyksessä, kuin testamentin tekemisestä on säädetty, peruuttanut määräyksensä tai jos hän on hävittänyt testamentin tahi muutoin selvästi ilmaissut, ettei määräys enää vastaa hänen viimeistä tahtoaan, on määräys tehoton.
Lupaus olla peruuttamatta testamenttia ei ole sitova.
Eli jos et voi hävittää tehtyä testamenttia, niin kirjoita ja allekirjoita erillinen peruutusasiakirja.

T.L.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla