Hoidan äitini kuolinpesän pankkiasioita ja toimitin pankkiin sukuselvityksen. Miksi pankki nyt kuitenkin vaatii perukirjaa pankkiasioiden hoitamiseen? Nimimerkki Paperisotaan väsynyt

Pankki voi sallia tilin käytön vain sen käyttöön oikeutetulle. Kuolinpesän tilin käyttöoikeus kuuluu yhteisesti pesän osakkaille, joita ovat perilliset, eloonjäänyt puoliso (mikäli jommallakummalla oli avio-oikeus toisen omaisuuteen) sekä testamentinsaajat. Perukirjasta nämä kaikki selviävät, ja perukirjan esittäminen on ainoa tapa luotettavasti selvittää testamentin olemassaolo.

Pankki ei aina välttämättä tarvitse kaikkia perukirjan tietoja, esimerkiksi lesken varallisuusasemaa koskevia. Jos kuitenkin perukirjasta toimitetaan pankille vain osa, pankin voi olla mahdotonta päätellä, mitä osia on jätetty pois ja olisiko tieto ollut merkityksellinen pankin velvollisuuksien kannalta. Yleensä tarvitaan siis koko perukirja.

Kaikkiin kuolinpesän pankkiasioihin ei perukirjaa tarvita. Jo pelkän sukuselvityksen perusteella voi pesän osakas toimittaa pankkiin laskuja hautajaismenoista ja muista tavanomaisista kuolinpesän kuluista, jolloin pankki maksaa ne vainajan tililtä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Pankki on velvollinen arkistoimaan jäljennöksen perukirjasta. Perukirjoja käsitellään pankeissa hienotunteisesti ja luottamuksellisesti, eikä niissä olevia tietoja hyödynnetä missään muussa tarkoituksessa kuin oikeudenomistajien selvittämisessä. Asiakasta suojaa luottolaitoslain mukainen pankki­salaisuus.
Alkuperäisen perukirjan ja sukuselvityksen sijasta pankille riittää yleensä maistraatin oikeaksi vahvistama perukirjan kopio.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Näitä tällaisia asioita varten pankki vaatii perinnönjakokirjat ja valtakirjat, niistä näkee kenellä on oikeus käyttää yhteistä kuolinpesän tiliä. Jos toisella veljeksistä on ollut myös käyttää tuota tiliä yksin ilman suostumustasi, on pankki menetellyt oikein, mutta jos sinulla vain on oikeus käyttää tuota tiliä yksin, on pankki menetellyt väärin.
Se mitä laskuja maksetaan tililtä ja riittääkö siihen perunkirja jossa asia mainitaan siitä en tiedä.
Kannattaa siis tarkistaa nyt kenelle on pankkiin kirjattu käyttöoikeudet tuohon tiliin ja onko samalla mainittu jotakin erityisehtoja mm. se, että saa maksaa vain tiettyjä maksuja!

Kuolinpesän tilistä Kysymyksiä

Mieheni äiti on kuollut 1994.

Äidin tili on ollut ns. yhteisenä kahdella perillisellä siitä asti koska perinnönjakoa ei oltu tehty.

Vuonna 2008 kuoli mieheni, toinen veljeksistä.

Nyt on vielä tuo -94 kuolleen äidin tili olemassa. Perinnönjaossa tilillä oli tietty summa rahaa. Perinnönjakaja kirjasi peinnönjakokirjaan että ko. tililtä maksetaan vain perinnönjakokustannukset, lainhuutomaksut ja tilojen jakokustannukset.

Nyt on käynyt ilmi että tuo elossa oleva veljeksistä on maksanut omin luvin n. 2000 euron arvosta erilaisia veroja ja jonkun muunkin maksun.

Itse olen perikunnan pankkiasioiden hoitaja valtakirjalla.

Kysymys kuuluu; eikö perinnönjakokirjan mukaan tarvitse toimia ja onko toisella tilin omistajlla oikeus maksaa sieltä kysymättä toisten omistajien mielipidettä ?
Asia selvitetään kyllä aikanaan, kunhan tili jaetaan. Mutta mitä laki sanoo tästä ?

Sisältö jatkuu mainoksen alla