Eturauhassyövän seulonnan hyödyllisyydestä on oltu montaa mieltä, mutta nyt julkaistun tutkimuksen mukaan seulonta auttaa vähentämään syöpäkuolleisuutta.

Kun tutkimuksessa mukana olleita miehiä seurattiin 13 vuoden ajan ja he kävivät eturauhassyövän seulonnassa neljän vuoden välein, vältettiin yksi kuolema 781:tä miestä kohden. Seulontaryhmässä eturauhassyövän aiheuttamia kuolemia oli viidenneksen vähemmän kuin vertailuryhmässä, jota ei kutsuttu seulontaan. Seulotuilla miehillä myös pitkälle edenneen syövän riski aleni.

Seulonta perustui verestä määritettävään merkkiaineeseen, prostataspesifiseen antigeeniin eli PSA:han. Kuolleisuus aleni samassa suhteessa kuin vastaavissa rintasyövän ja suolistosyövän seulontaa koskevissa tutkimuksissa.

- Tulokset vahvistavat sen, että PSA-testiin pohjautuva seulonta löytää syöpiä, jotka voidaan varhaisvaiheessa todettuina parantaa, kertoo tutkimuksen Suomen osuudesta vastannut professori Anssi Auvinen Tampereen yliopistosta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Suomessa ei aloiteta seulontaa

Ennen kuin olisi mahdollista aloittaa väestöpohjainen seulonta, sen haitat ja kustannukset olisi arvioitava.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kaikki miehet eivät kuitenkaan hyödy seulonnasta tai syövän toteamisesta, sillä seulonta paljastaa usein myös pieniä syöpäkasvaimia, jotka pysyvät oireettomina koko miehen elinajan. Näiden kasvainten toteaminen aiheuttaa turhia hoitoja, joiden sivuvaikutuksia ovat esimerkiksi virtsan pidätyskyvyn heikkeneminen ja erektiohäiriöt.

Tutkimuksessa todettu kuolleisuutta pienentävä vaikutus ei vaikuta seulontakäytäntöihin Suomessa.
- Seulonnasta aiheutuu paljon elämänlaatuhaittoja, ja siksi seulontaohjelman käynnistämistä ei ole toistaiseksi pidetty perusteltuna, Suomen Syöpärekisterin johtaja Nea Malila sanoo.

Tutkimuksessa oli mukana peräti 162 000 miestä. Seulontaryhmään oli arvottu heistä noin puolet. Tutkittavista miehistä miltei puolet oli suomalaisia. Seulonnan alkaessa miehet olivat pääosin 55-69-vuotiaita.
Suomessa tutkimuksen osallistuivat Suomen Syöpärekisteri sekä Tampereen ja Helsingin yliopistot, Tampereen yliopistollinen keskussairaala ja HUS. Muut osallistuvat maat olivat Hollanti, Ruotsi, Belgia, Italia, Espanja ja Sveitsi.

Lähde: www.uta.fi

 

Sisältö jatkuu mainoksen alla