Yli 80-vuotiaat syövät huonosti. Apua tarvitaan!

Kotona asuvien iäkkäiden riski syödä väärin kasvaa merkittävästi 80 ikävuoden jälkeen. Suomalaiset tutkimukset osoittavat, että kotihoidon iäkkäistä asiakkaista noin puolella virheravitsemuksen riski on lisääntynyt.

- Sairauksien ja avuntarpeen lisääntyessä myös riski virheravitsemukselle lisääntyy. Erityisesti kotona asuvien ja kotihoidossa olevien vanhusten ravinnonsaantiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Pitäisi myös varmistaa, että he saavat riittävästi apua. Huono ravinto johtaa nopeasti yleiskunnon heikkenemiseen, joka altistaa sairauksille ja infektioille, toteaa vanhusten ravitsemukseen erikoistunut dosentti Merja Suominen Gery ry:stä.

Suominen tekee yhteistyötä yksityisen hoivapalveluntarjoajan Home Instead Seniorihoivan kanssa, joka on aloittanut ikääntyneiden monipuolisen ravitsemuksen edistämiseksi kampanjan. Kampanjassa on mukana myös ravitsemusasiantuntija Hanna Partanen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Home Instead Seniorihoivan tutkimuksen mukaan 62 prosentilla vanhuksista on vähintään kolme ravitsemukseen liittyvää riskiä: useita reseptilääkkeitä, sairaudesta johtuva ruokavalion muutos tai tahaton viiden kilon painon muutos kuuden viime kuukauden aikana.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ateriapalveluja käytetään vähän

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan ateriapalveluita Suomessa käyttää toistaiseksi vain pieni osa ikääntyneistä eli noin 13 prosenttia yli 80-vuotiaista.

Home Insteadin tutkimuksen mukaan 83 prosenttia vanhuksista tarvitsee apua ruokatoimitusten kanssa ja 65 prosenttia tarvitsee avustamista myös ruuanlaitossa. Erityisesti sairaalasta kotiutuvilla ikäihmisillä on vaikeuksia syömisen kanssa.
 
Toisinaan ravitsemuksen haasteena on myös oma osaaminen. Esimerkiksi miesten hoitamilla muistisairailla on tutkitusti usein heikompi ravitsemus kuin muilla.

Home Instead Seniorihoiva on koostanut aiheesta oppaan. Oppaaseen on koottu vinkkejä seniorin ruuanlaittoon ja ruokahuollon helpottamiseen sekä listattu erityisesti senioreille hyödyllisiä ruoka-aineita.

Sisältö jatkuu mainoksen alla