Melu, tupakansavu, vedenkulutus, lintujen ruokkiminen, puun kaataminen. Mitä sääntöjä asumisessa on, mitä lupia tarvitaan?

Ilmalämpöpumpun hankinta

Helteillä aloin haaveilla ilmalämpöpumpusta, joka sitten pakkasen paukkuessa lämmittäisi kerrostaloasuntoani. Tarvitsenko taloyhtiöltä asennusluvan?

Lupa täytyy pyytää, mutta nyt sen saa aiempaa helpommin. Korkein oikeus nimittäin antoi keväällä päätöksen, jonka mukaan kerrostalon asukkaalla oli oikeus ilmalämpöpumpun asentamiseen. Luvan saa, jos pumpun käytöstä ei ole haittaa taloyhtiölle tai muille osakkaille.

Huoneistossa täytyy olla parveke, jonne pumpun ulkoyksikön voi sijoittaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Jos taloyhtiö haluaa rajoittaa pumpun käyttöä, se on perusteltava. Taloyhtiö voi esimerkiksi kieltää huoneilman lämmittämiseen talvella, koska pumpun käyttö saattaisi sotkea ­taloyhtiön lämmitysjärjestelmän.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman asumisterveysohjeen mukaan hyvä huonelämpötila on 21 astetta. Terveyden kannalta kaikki vaihtoehdot 18 asteesta 24 asteeseen ovat mahdollisia.

Sisäilman terveellisyyttä edistävä Sisäilmayhdistys suosittaa huonelämmöksi 20–22 astetta.

Rivitalopihan kohennus

Haluaisimme kaataa rivitalopihaltamme koivun ja rakentaa pienen vajan. Millaisia lupia tarvitsemme?

Jos taloyhtiönne yhtiöjärjestykseen on erikseen kirjattu, että piha-alueiden hallinta- ­oikeus on osakkeenomistajilla, saatte tehdä siellä muutoksia. Muuten tarvitsette luvan ­taloyhtiöltä.

Pieniä istutuksia ja pihan kalustusta saa tehdä vapaasti. Kunnossapitovastuu oman pihan istutuksista ja nurmikonhoidosta kuuluu osakkaalle.

Suurista muutostöistä, kuten pihan aitaamisesta tai vajan rakentamisesta pitää aina ilmoittaa taloyhtiölle. Rakennelmista ei saa koitua haittaa taloyhtiölle tai muille asukkaille.

Puunkaatoon tarvitaan aina vähintään taloyhtiön hallituksen lupa. Kaupungeissa hallitus pyytää kaatoluvan rakennusvirastolta.

Tosin pienissä taloyhtiöissä on yhdessä myös saatettu sopia niin, että kukin saa tehdä kohtuullisia muutoksia pihallaan, vaikka ne olisivat taloyhtiön hallinnassa.

Laki naapuruussuhteista puolestaan antaa oikeuden poistaa omalta pihalta esimerkiksi naapurikiinteistöjen puolelta kasvavat häiritsevät juuret tai oksat.

Silti asiasta sopiminen yhdessä tuottaa näissäkin tapauksissa parhaan tuloksen.

Meluisa naapuri

Porauksen ääntä ja muuta hälyä kuuluu yläkerran huoneistosta aamusta iltaan. Saako pyhänäkin metelöidä?

Taloyhtiön järjestyssäännöissä voi olla toivomuksena, että pyhäpäivinä ja öisin noudatetaan hiljaisuutta. Silti asukkailta ei voi kieltää normaalia elämää, johon huoneiston remontointikin kuuluu.

Muita tavanomaisia asumisen ääniä ovat vaikkapa yöllinen suihkussa käynti, musiikin soitto ja kyläilijöiden tai lasten leikkien äänet.

Jos kova melu on jatkuvaa, esimerkiksi koira haukkuu koko päivän, kannattaa ottaa suoraan yhteyttä naapuriin ja kertoa ongelmasta. Mikäli tämä ei tuota tulosta, lähesty kirjallisesti taloyhtiösi isännöitsijää.

Taloyhtiö voi puuttua meluun antamalla varoituksen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan asunnon keskiäänitaso ei saa ylittää 35:tä desibeliä päivällä ja 30:tä desibeliä yöllä kello 22-7. Esimerkiksi tietokoneen aiheuttama ääni on 30-40 desibeliä ja kuiskauksen 30 desibeliä. Kolahdukset ja muut hetkelliset kovat äänet eivät vaikuta merkittävästi keskiäänitasoon.

Jos remontti vaikuttaa talon rakenteisiin, esimerkiksi kantaviin seiniin, vesikalusteisiin tai ilmastointiin, siitä pitää tehdä kirjallinen ­ilmoitus taloyhtiölle. Pienemmistäkin muutoksista sen voi varmuuden vuoksi tehdä. Hyvää naapuruutta on kertoa remontista ja aikataulusta esimerkiksi taloyhtiön ilmoitustauluilla.

Autonrenkaat varastossa

Voiko omassa häkkivarastossa säilyttää maalipurkkeja ja autonrenkaita? Entä lastenrattaita porraskäytävässä? Häkkivarastoissa ei saa säilyttää mitään herkästi syttyviä aineita, kuten tärpättejä, liimoja tai grillaustarpeita kuten nestekaasua, sytytysnestettä ja grillihiiliä.

Pelastusviranomaisten mukaan omassa häkkikomerossa saa säilyttää yhdet autonrenkaat. Taloyhtiö voi järjestyssäännöissään kieltää renkaiden varastoinnin kokonaan.

Pelastuslain mukaan rappukäytävässä ei saa säilyttää mitään, mikä hätätilanteessa vaikeuttaisi kulkua. Siksi lastenrattaat, pyörät ja vaikkapa rollaattorit on laitettava niille tarkoitettuun taloyhtiön varastoon tai vietävä omaan asuntoon. Edes kynnysmattoa ei pidä laittaa huoneiston oven eteen porraskäytävässä.

Naapurin törkyinen piha

Rivitalonaapuri on kerännyt pihalleen paljon rompetta. Viereisellä omakoti-tontilla on iso vene. Mitä piha-alueilla oikein saa säilyttää?

Omalla pihalla saa säilyttää sellaista tavaraa, josta ei ole ympäristölle tai ihmisille vaaraa tai haittaa esimerkiksi tulipalon sattuessa.

Viranomaiset, esimerkiksi rakennusvalvonnasta, ympäristö- tai pelastustoimesta tekevät saamiensa ilmoitusten perusteella katselmuksia asuinalueilla.

Jos pihoilla on romua, rakennusjätteitä tai herkästi syttyviä materiaaleja, asukas voi saada huomautuksen tai kirjallisen kehotuksen kunnostaa piha.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ja sen ympäristö ei saa aiheuttaa ympäristöhaittaa eikä rumentaa ympäristöä.

Taloyhtiöissä hallituksen pitää ohjeistaa asukkaat tavaroiden oikeaan säilytykseen ja jätteiden käsittelyyn. Taloyhtiön velvollisuus on myös huolehtia, että piha-alueet ovat siistit ja hoidetut.

Puutarhajätteen säilytys

Rakastan puutarhanhoitoa, ja tontiltamme kertyy puutarhajätettä. Kuinka lähelle tontin rajaa saamme kerätä sitä?

Puutarhajätteen saa kompostoida pihalleen avonaisessa, esimerkiksi laudoista rakennetussa kehikossa. Kompostiin saa laittaa esimerkiksi lehtiä, heinää ja risuja sekä naatteja, mutta ei mitään syötävää, joka saattaisi houkutella myyriä, rottia tai mehiläisiä. Etäisyyden naapurin rajasta pitää olla ainakin viisi metriä, ellei naapurilta saa muuta lupaa.

Elintarvikejätteille tarvitset umpinaisen kompostorin, johon tuhoeläimet eivät pääse.

Oman asuinkunnan jätehuoltomääräyksistä kannattaa kysyä jätehuoltoyhtiön jäteneuvojalta tai kunnan ympäristötoimistosta.

Lintujen ruokinta

Naapurini ruokkii omakotitalonsa pihalla lintuja melkein koko vuoden. Pelkään sen houkuttelevan rottia. Mitä voin tehdä?

Lain mukaan kiinteistönomistaja voi ruokkia lintuja pihallaan, mutta siitä ei saa olla terveys- tai hygieniahaittaa naapureille. Toivottavasti voitte kertoa huolenne naapurillenne ja pohtia yhdessä ratkaisua.

Taloyhtiö voi järjestyssäännöissään kieltää lintujen ruokinnan parvekkeilla ja rivitalopihoilla.

Veden tuhlaaminen

Kesällä rivitalossamme tuli sanomista omien pihojen kastelusta ja autonpesusta. Saako naapurin lotraukseen puuttua?

Veden käyttö pihaistutusten kasteluun on normaalia elämää, johon ei voi puuttua. Vesimaksua voi kuitenkin kerätä monin tavoin.

Useimmin kulutuksesta maksetaan kiinteää vesimaksua asukkaiden lukumäärän mukaan. Yhtiökokouksessa sovitaan maksun suuruus vuodeksi kerrallaan.

Huoneistokohtaisilla vesimittareilla maksut saadaan vastaamaan todellista vedenkulutusta. Uudisrakennuksiin ne tehdään aina, ja nykyään ne ovat pakollisia myös putkisaneerausten yhteydessä.

Ilman saneeraustakin mittarit voi asentaa ja ottaa käyttöön vesimaksun perusteena. Nämä päätökset tehdään yhtiökokouksessa.

Autonpesun sallimisesta päättää taloyhtiön hallitus, jonka on huomioitava ympäristömääräykset. Niiden mukaan edes pelkän vesipesun vesiä ei saa johtaa suoraan sadevesiviemäriin tai vesistöön, vaan ne pitää imeyttää maahan. Määräykset ovat vielä tiukemmat, jos pesukertoja on tiuhaan tai niissä käytetään liuottimia.

Grillaaminen parvekkeella

Ystäväni väittää, että taloyhtiö voi kieltää parvekkeella tai terassilla tupakoimisen ja grillaamisen. Onko hän oikeassa?

Mikään laki ei kiellä parvekkeella tai rivitalon pihalla grillaamista, joten taloyhtiökään ei voi sitä täysin kieltää. Järjestyssääntöjen grillauskielto voi olla perusteltu, jos paloturvallisuus sitä vaatii.

Avotulta ei saa parvekkeella koskaan sytyttää, eli grillata voi vain sähkö- tai kaasugrillillä.

Grillauksen kieltäminen kokonaan yhtiöjärjestyksessä vaatisi sitä, että jokainen taloyhtiön osakas suostuisi tähän yksimielisesti.

Tupakointikielto on helpompi viedä läpi. Taloyhtiö voi hakea kunnalta tupakointikieltoa parvekkeilla, huoneistojen pihoilla ja myös sisätiloissa. Kiellon hakemisesta päättää yhtiökokous, jos ehdotus saa yli puolet äänistä.

Niin grillaus kuin tupakointikin kuumentavat tunteita monissa taloyhtiöissä. Parasta olisi, jos ratkaisu löytyisi yhdessä keskustelemalla. Joissakin taloyhtiöissä on rakennettu pihalle yhteinen grillipaikka ja saatu sovittua tupakointipaikkakin sitä tarvitseville.

Sähköauton lataaminen

Taloyhtiössämme on kiinteähintaiset auton lämmityspistokkeet. Kaksi naapuria lataa niistä sähköautojaan. Voiko näin tehdä?

Sähköauton jatkuvaa lataamista lämmitystolpasta ei suositella turvallisuussyistä. Onko taloyhtiö antanut luvan käyttää taloyhtiön sähköä auton lataamiseen?

Taloyhtiössänne saattaa tulla eteen sähköjärjestelmän uusiminen ja latausasemien hankkiminen. Asiasta päätetään yhtiökokouksessa. Sähköjärjestelmän kustannukset tulisivat jaettaviksi kaikkien osakkaiden kesken, kuten muissakin taloyhtiön yhteisissä muutostöissä. Latausaseman asennus- ja käyttökustannukset voidaan kohdentaa myös suoraan sähköautoilijoille.

Riita ei ratkea

Tilanne naapurin kanssa on jo aika paha, lakitupaakin on väläytelty. Mistä saan apua?

Et ole yksin, naapuririidat ovat yleistyneet. Naapuruussovittelun keskus (naapuruussovittelu.fi) käsittelee asumisen, kotirauhan ja naapurisuhteiden pulmia. On kaikkien etu palauttaa toimiva naapuruus.

Asiantuntijana Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama.

Artikkeli on julkaistu ET-lehden numerossa 19/2021.

Sisältö jatkuu mainoksen alla