rikoin ihmisen, pirstaloin

lääkitkää, parantakaa, jotta toimii taas
(kuten haluan) - sätkynukkeni mun.