Diakoniatyöntekijöillä oli lähes 3 miljoonaa kohtaamista viime vuonna. Talous- ja terveyshuolet sekä työelämän kysymykset olivat suurimmat syyt avunpyyntöihin.

Diakoniatyöntekijät kohtaavat ihmisiä ruokajakeluissa, ammatillisesti ohjatuissa vertaisryhmissä, vastaanottotapaamisissa, leireillä ja pistäytymispaikoissa, kuten mummon kammareissa. Tällaisia kohtaamisia oli vuonna 2013 yhteensä lähes 3 miljoonaa.
Talous- ja terveyshuolet ja työelämän kysymykset olivat suurimmat syyt avunpyyntöihin.

Diakoniatyön keskeinen muoto ovat kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut. Tavallisimmin yhteydenoton syynä ovat talousvaikeudet (27 %, 185 800 keskustelua), terveyden ja sairauden kysymykset (18 %, 128 000 keskustelua) sekä ihmissuhteet (17 %, 115 000 keskustelua).

Vuonna 2013 diakoniatyöntekijöillä oli yhteensä 645 000 asiakaskontaktia. Eri asiakkaita oli 153 700. Apua hakeneista yhteensä 85 prosenttia on eri syistä työelämän ulkopuolella.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Asumiseen ja työelämään liittyvät huolet askarruttavat suomalaisia aiempaa selvästi enemmän. Asumisen ongelmiin liittyvien keskustelujen määrä nousi lähes 14 prosenttiyksikköä ja työelämää koskevat keskustelut reilut 11 prosenttiyksikköä. Väkivaltaan tai rikokseen liittyvät keskustelut lisääntyivät 11 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ruokakasseja ja raha-apua

Diakoniatyö tarjosi taloudellisia avustuksia yhteensä 7,8 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi seurakunnat jakoivat ruokakasseja ja järjestivät ruokailuja.

Yksinäisyyden lievittämistä ja omien taitojen käyttämistä
Kirkon diakoniasta saa apua, vaikkei elämässä olisi akuuttia kriisiä. Diakonia järjestää seurakunnissa muun muassa satoja eläkeläisille suunnattuja ryhmiä. Vuonna 2013 eläkeläisten ryhmiä oli 1 400 ja niissä yhteensä 24 000 jäsentä. Eläkeläisten ryhmistä yli puolet toimii vapaaehtoisten ohjaamina joko osittain tai kokonaan. Kaikkiaan diakoniatyön ryhmissä oli 58 600 jäsentä.

Ryhmämuotoisen tapaamisen lisäksi seurakunnat järjestävät erilaisia kohtaamispaikkoja ja muuta avointen ovien toimintaa, tapahtumia ja tilaisuuksia. Tällaiset toimintamuodoissa kävijöitä oli yhteensä 868 800.

Leirien resurssit vähissä

Diakoniatyön retket ja leirit on suunnattu erityisesti haasteellisessa elämäntilanteessa eläville ihmisille. Leiritoimintaa on jouduttu karsimaan resurssien vähenemisen vuoksi. Silti diakoniatyön leireille ja retkille yhteensä osallistui 87 000 osallistujaa vuonna 2013.

Diakoniatyössä toimi 31 400 vapaaehtoista ryhmien ohjaajina, lähimmäispalvelussa ja tarjoamalla monenlaista arjen apua. Lisäksi 1 300 vapaaehtoista toimi Palvelevan puhelimen ja Palvelevan netin päivystäjinä.

Taloudellisten resurssien niukkeneminen kirkossa näkyy diakoniatyössä. Viranhaltijoita palkattiin vuonna 2013 kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Samaan aikaan esimerkiksi ruoka-avustaminen on lisääntynyt kolmanneksella, ja moni muu työmuoto on joko pysynyt lähes ennallaan tai kasvanut. Viidessä vuodessa diakonian työntekijäresursseissa vähennystä on noin 86 henkilötyövuotta.

Lähde: Kirkon tiedotuskeskus

Sisältö jatkuu mainoksen alla