Eläketurvakeskuksen mukaan viime vuonna eläkkeelle jäätiin keskimäärin oli työeläkejärjestelmässä hieman yli 60-vuotiaana. Eläkeiän joustomahdollisuus on kohottanut eläkkeellejäämisikää lähes kahdella vuodella.

Eläkkeelle siirrytään nyt kaksi vuotta iäkkäämpinä kuin ennen viimeisintä eläkeuudistusta. Joustava eläkeikä on tuonut suuremman muutoksen kuin ennalta arvioitiin.

Yksityisellä sektorilla eläkkeelle siirryttiin vuonna 2012 keskimäärin
60,2-vuotiaana ja julkisella sektorilla 60,3-vuotiaana. Samaan aikaan eläkkellesiirtymisiän odote nousi yksityisellä sektorilla 61,1 vuoteen ja julkisella puolella 61,5 vuoteen.

Eläkkeellesiirtymisiän odote tarkoittaa sitä, milloin tuolloin 25-vuotta täyttäneiden odotetaan siirtyvän eläkkeelle.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen julkaisusta Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2012. Siinä verrataan julkista ja yksityistä sektoria toisiinsa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Eläketurvakeskuksen tilaston mukaan viime vuonna keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli työeläkejärjestelmässä
60,9 vuotta. Se on noussut eläkeuudistusta edeltävästä tasosta kahdella vuodella, mikä ylittää ennakkoarviot.

Miehet ja naiset eläkkeelle yhtä vanhoina

Miesten ja naisten välinen ero eläkkeellesiirtymisiässä on viime vuosina kaventunut eikä eroa enää ole. Miehet ja naiset jäävät eläkkeelle samassa iässä. Viime vuonna miesten eläkkeelle-siirtymisiän odote oli 60,9 vuotta ja naisten 60,8 vuotta. Aiemmin odote oli naisilla selvästi korkeampi kuin miehillä.

Työeläkkeelle siirtyi 73 000 henkilöä vuonna 2013, mikä on yli 4 000 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Määrä on korkein sitten ennätysvuoden 2009, jolloin eläkkeelle siirtyi lähes 80 000 henkilöä.

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläke alkoi edellisen vuoden tapaan runsaalla 20 000 henkilöllä. Sen sijaan vanhuuseläkkeelle siirtyi yli 50 000 henkilöä. Nousua on lähes 10 prosenttia edellisvuodesta.

Lähde: www.keva.fi

Lainaus:

Voisko syy olla ihan itsessäsi? Minun työpaikallani kuusikymppiset ovat rautaa. Sisareni töissä miesvaltaisella alalla kuusikymppiset ukot ovat todellinen riesa, ilkeitä ja pahasuisia.
Leena, 63 ja töissä!

Samaa mieltä, omaa kokemusta.
ihmisen elinikä on kohonnut, 60 vuotiaat ovat hyvässä vireessä ja motivoituneita työhön. Osaamista on , vastuuntuntoa jne.
Riippuu tiestysti alasta, on kokemusta akateemisista , akateemisessa työympäristössä. ollaan töissä 68 v ikään
ja senkin jälkeen erikoistehtävissä. Osaajia tarvitaan.

No on niitä kamalia kuusikymppisiä naisiakin työelämässä nähty! Ja nuorempiakin.
Mikä ihmeen syyllistämisvimma nyt tällekin palstalle on tullut! Kaikenikäisinä ollaan ihania ja typeriä.
Lea

Sisältö jatkuu mainoksen alla