Yt-neuvottelut ja irtisanomiset ovat lisääntyneet, minkä seurauksena olo on tukala monella työpaikalla.

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen verkkokysely kertoo, että taantuman myötä työntekijöiden hyvinvointi on vähentynyt. Työhyvinvoinnin tila on edelleen suomalaisyrityksissä keskimäärin hyvällä tasolla. Monen henkilöstöpäättäjän mielestä siihen ei kuitenkaan panosteta riittävästi.

Kyselyn tulosten mukaan taantuma on vähentänyt henkilöstön työhyvinvointia 75 prosentissa yrityksistä jonkin verran tai merkittävästi. Syynä tähän ovat yrityksissä käydyt yt-neuvottelut. Yt-neuvotteluja on käyty kuluneena vuonna yli puolessa kyselyyn osallistuneista yrityksistä.

– Yt-neuvottelujen aikana johdon tehtävä on luoda turvallisuuden tunnetta vaikeassa tilanteessa. Esimiesten tulee olla läsnä ja viestiä asioista riittävästi ja hyvin perusteluin. Henkilöstö pitäisi myös ottaa mukaan suunnittelemaan muutosta. Työntekijät ovat aina mieluummin mukana muutoksen suunnittelussa kuin muutoksen kohteena., sanoo Ilmarisen työhyvinvointijohtaja Kati Huoponen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Työhyvinvointi vaikuttaa tulokseen

Työhyvinvoinnin tärkeys ymmärretään yrityksissä. Peräti 93 prosenttia Ilmarisen kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että yrityksen kilpailuetu syntyy henkilöstöstä. Valtaosa eli 83 prosenttia kokee, että työhyvinvointi vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Työhyvinvointiin kuitenkin panostaa riittävästi vain kaksi kolmesta yrityksestä. Lähes joka neljäs kyselyyn vastannut yritys on vähentänyt työhyvinvoinnin kehittämistä taantuman vuoksi.

– Yritykset nipistävät yleensä ensimmäisenä henkilökunnan koulutuksista ja erilaisista henkilöstöeduista. Myös työn sisällön kehittäminen jää usein taka-alalle, ja työn tekemisessä keskitytään tiiviisti perustehtäviin, Kati Huoponen arvioi.

– Hyvinvoivat työntekijät saavat aikaan parempaa tulosta, joten työhyvinvointia kehittämällä yritys voi vaikuttaa merkittävästi omaan liiketoimintaansa.

Työhyvinvoinn perusta on henkilöstöjohtamisen käytännöt.

– Hyvä ja oikeudenmukainen lähiesimiestyö, työtehtävää vastaava osaaminen, vastuunkantava ja toisia tukeva tiimityö sekä hyvä psyykkinen ja fyysinen jaksaminen luovat hyvät edellytykset työhyvinvoinnille.

Sisältö jatkuu mainoksen alla