Miten eläkkeelle jäädään, ja mitä olisi hyvä tietää etukäteen? Kokosimme muistilistan.

1. Havahduin pohtimaan eläke-aikaa vasta kuusikymppisenä. Olenko myöhässä?

Taloudellinen varautuminen kannattaisi aloittaa jo nuorena, mutta useimmat havahtuvat asiaan 5–10 vuotta ennen eläkeikää. Toki silloinkin ehtii vielä hankkia puskuria eläkepäivien varalle säästäen ja sijoittaen. Pienistäkin kuukausisäästöistä kertyy mukava potti. Pankista saa neuvoa, millaisiin rahastoihin tai muihin sijoitustuotteisiin kenenkin kannattaa sijoittaa – olemme riskinottajina erilaisia.

Kiinteä omaisuus on hyvä turva, kunhan valitsee asunnon hyvin hoidetusta taloyhtiöstä.

Jotkut hankkivat sijoitusasunnon. Kiinteä omaisuus on hyvä turva, kunhan valitsee asunnon hyvin hoidetusta taloyhtiöstä ja perehtyy vuokranantajan velvollisuuksiin.

2. Miten selvitän eläkkeeni määrän?

Tarkista tähän mennessä kertynyt eläkkeesi työeläkeotteeltasi. Lue se tarkasti: ovatko mukana kaikki työsuhteet, joita sinulla on ollut ja joista eläkettä olisi pitänyt karttua? Ennen vuotta 2005 eläkettä alkoi kertyä vasta 23-vuotiaana tehdystä työstä, joten sitä aiempia työsuhteita ei lasketa. Työttömyyskausiltakin kertyy eläkettä, jos on sinä aikana ollut liiton tai työttömyyskassan jäsen. Vuodesta 2005 alkaen eläkettä on karttunut myös tutkintoon johtavasta opiskelusta, vuorotteluvapaasta, vanhempainvapaasta ja sairauspäivärahasta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Työeläkeyhtiösi verkkopalvelussa voit helposti vertailla, miten eläkkeelle jäämisen ajankohta vaikuttaa eläkkeen määrään. Tiedot kertyneestä eläkkeestä ja eläkelaskuri ovat käytettävissäsi myös tyoelake.fi-sivuilla.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

3. Työeläkkeeni jää pieneksi. Voinko saada kansaneläkettä tai takuueläkettä?

Kansaneläkettä saa 65 vuotta täyttänyt, jonka muut eläkkeet ja korvaukset ovat yhteensä korkeintaan 1 368 euroa (yksin asuva) tai 1 226 euroa (parisuhteessa asuva) kuukaudessa. Yksin elävän kansaneläkkeen täysi määrä on 663 euroa ja parisuhteessa elävän 592 euroa kuukaudessa. Eläke on pienempi, jos olet ottanut vanhuuseläkettä varhennettuna.

Kansaneläkettä ja takuueläkettä haetaan Kelasta.

Takuueläkettä saa, jos eläkettä ei ole lainkaan tai se on enintään 827,78 euroa kuukaudessa. Takuueläke on Suomessa asuvalle henkilölle 834,52 euroa kuukaudessa.

Varhennettu vanhuuseläke pienentää sekä tulorajaa että eläkettä. Kansaneläkettä ja takuueläkettä haetaan Kelasta. Sieltä selviää myös se, mihin muihin tukiin olet eläkeläisenä oikeutettu.

4. Pieneneekö veroprosenttini ?

Verokortin ennakonpidätysprosentti säilyy usein kutakuinkin samana kuin palkansaajana. Prosenttien vertailu ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä palkasta vähennetään verokortin ennakonpidätysprosentin lisäksi myös työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, joita eläkkeistä ei makseta. Vaikka ennakonpidätysprosentti ei tipukaan, maksettavaksi tulevat verot ja veronluonteiset maksut kokonaisuutena yleensä pienenevät, jos tulotkin eläkkeellä pienevät.

5. Voinko tehdä töitä vanhuuseläkkeellä?

Voit jatkaa työntekoa niin pitkään kuin haluat. Työ kerryttää lisää eläkettä siihen saakka, kun täytät 68 vuotta (ennen vuotta 1958 syntyneet) tai 69 vuotta (vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneet).

On myös mahdollista jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle ja nostaa 25 tai 50 prosenttia eläkkeestä ja tehdä osa-aikatyötä, tai ottaa koko eläke ja tehdä lisäksi keikkaa.

Voit jatkaa työntekoa niin pitkään kuin haluat.

Työtä varten tarvitset erillisen verokortin. Eläkkeellä työtä tekevän veroprosentti lasketaan eläkkeen ja työtulon yhteissummasta.

6. Miten eläkkeelle käytännössä jäädään?

Ensiksi sinun pitää irtisanoutua työstäsi. Irtisanoutumisaika määräytyy oman työsopimuksen mukaan, mutta työnantajan kannalta on parempi, että eläkkeelle jääminen on tiedossa hyvissä ajoin.

Huomaa, että sinun pitää itse hakea eläkettä. Jätä hakemus eläkeyhtiöösi 1–2 kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä. Kätevintä on tehdä hakemus verkossa. Koska eläke alkaa kuukauden alussa, työsuhde kannattaa päättää kuukauden loppuun, jottei ansioihin tule katkosta.

Jutun voi lukea loppuun ET-lehden numerossa 11/20.

Sisältö jatkuu mainoksen alla