Yksityinen sairauskuluvakuutus on yhä yleisempi. Mutta mikä se on ja miksi se on hyvä ottaa?

Arviolta miljoonalla suomalaisella on vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus, joka korvaa sairauden ja tapaturmassa saadun vamman tutkimisesta tai hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Tosin korvauksen saa pääosin usein vain kotimaan hoitokuluista.

Sairauskuluvakuutusten kirjo on laaja, ja kuluttaja voi hämääntyä helposti. Vakuutusyhtiöt kun käyttävät sairauskuluvakuutuksista erilaisia tuotenimiä, kuten sairausturva, aikuisturva ja terveysvakuutus. Osa vakuutuksista korvaa sekä tapaturma- että sairauskulut, osa vain sairauskulut.

Koska sairauskuluvakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta tehdä vakuutussopimusta jokaisen sitä haluavan kanssa. Jotkut vahinkovakuutusyhtiöt myöntävät henkilövakuutuksen ainoastaan koti- tai maatilavakuutuksen yhteydessä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Sairauskuluvakuutukset päättyvät yleensä 65–80-vuotiaana, eikä niitä yleensä myönnetä yli 60-vuotiaille.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Matkalle lisäksi matkavakuutus

Sairauskuluvakuutukset eivät välttämättä ole voimassa ulkomailla. Ja vaikka ne olisivatkin voimassa, vakuutuksen kaikki korvauslajit eivät ole ulkomailla voimassa.

Vakuutusehdoissa on esimerkiksi saatettu rajoittaa, että sairauden perusteella hoitokorvausta maksetaan vain Suomessa annetusta hoidosta. Siksi matkailijan kannattaa ottaa matkavakuutus.

Matkavakuutus sen sijaan korvaa matkalla sattuneiden tapaturmien ja matkalla alkaneiden sairauksien hoitokuluja. Entistä iäkkäämmät voivat saada matkavakuutuksia, eikä useissa vakuutuksissa ole yläikärajaa lainkaan.

Mieti ennen vakuutuksen ottamista

 • Henkilövakuutuksen myöntämiseen vaikuttaa terveydentila. Terveysselvityksen täyttämisessä tulee olla rehellinen ja huolellinen. Jos tiedot osoittautuvat virheellisiksi, vakuutus voidaan jopa irtisanoa.
 • Jos olet vaihtamassa vakuutusyhtiötä tai vakuutusta, älä irtisano vanhaa henkilövakuutusta ennen kuin olet varmistanut millä ehdoilla uusi vakuutus myönnetään. Aiemmat sairaudet voivat aiheuttaa uuteen vakuutukseen rajoitusehtoja. Pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, ettei uutta vakuutusta myönnetä lainkaan.
 • Jos vakuutus myönnetään vain kotivakuutuksen lisäturvana, selvitä voitko jatkaa henkilövakuutusta itsenäisenä vakuutuksena ja millä hinnalla, jos kotivakuutus päättyy. On myös mahdollista, että henkilövakuutusta ei voi jatkaa.
 • Selvitä, miten vakuutus on voimassa eri urheilulajeissa ja -harrastuksissa.
 • Omavastuu vähennetään aina korvattavien hoitokulujen määrästä.
 • Omavastuun suuruuden valinnalla voit vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen.
 • Olosuhteiden muuttumisesta, esimerkiksi asuinpaikan vaihtumisesta, on ilmoitettava vakuutusyhtiölle.
 • Hae korvausta vuoden kuluessa kulujen syntymisestä. Jos korvausta ei haeta määräajassa, oikeus korvauksiin menetetään.
 • Selvitä vakuutuksen sisältö lukemalla vakuutuksen tuoteseloste ja vakuutusehdot.
 • Jotkut sairauskuluvakuutukset eivät korvaa tapaturmassa saatua vammaa!
 • Vakuutusmaksut määräytyvät iän perusteella ja maksut nousevat vuosittain iän mukana.
 • Vakuutusyhtiöiden tuotteiden välillä on hyvä vertailla ainakin seuraavia seikkoja: vakuutusmäärä, omavastuu, vakuutusmaksu, mitä vakuutus korvaa ja mitä se ei korvaa.

Sairauskuluvakuutuksia myöntävät yhtiöt

Sisältö jatkuu mainoksen alla