Yli 55-vuotiasta ei yleensä pelota ajatus omasta kuolemasta. Hän myös puhuu rennommin kuolemaan liittyvistä asioista kuin nuori aikuinen.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jolla selvitettiin suomalaisten kuluttajien näkemyksiä kuolemasta ja henkivakuutuksesta.

Yli 55-vuotiaista vain 10 prosenttia sanoi pelkäävänsä kuolemaa. 35–54-vuotiaista pelkoa tunsi 17 prosenttia, ja 18–34-vuotiaista 26 prosenttia.

Ikä ei sen sijaan vaikuttanut siihen, miten usein suomalaiset ajattelevat kuolemaa. Noin puolet kaikenikäisistä vastaajista sanoi ajattelevansa kuolemaa harvemmin kuin kuukausittain, esimerkiksi vain silloin, kun joku läheinen ihminen kuolee. Kuukausittain kuolemaa ajatteli vajaa 20 prosenttia ja viikoittain alle 15 prosenttia vastaajista. Päivittäin kuolema kävi mielessä neljällä prosentilla vastaajista.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Noin puolet suomalaisista kokee, että puhuminen kuolemaan varautumisesta on helppoa. Asian käsittely tulee sitä helpommaksi, mitä enemmän on ikää.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vanhimmasta ikäluokasta asian koki helpoksi 61 prosenttia, mutta nuorista aikuisista 41 prosenttia. 35–54-vuotiasta puhumisen koki helpoksi 54 prosenttia.

Läheisille ei haluta ahdistusta

Tärkein syy puhumisen vaikeuteen oli, että ei haluttu herättää lähimmäisissä ahdistusta. Nuorin porukka mainitsi vanhempia useammin syyksi sen, että he kokivat kuolemasta puhumisen kiusalliseksi tai kuolema oli heille tabu. Nuoremmat tunsivat myös vanhempia useammin, että kuolemasta puhuminen tietää epäonnea.

Suomalaiset tekevät kuoleman varalle valmisteluja sitä enemmän, mitä vanhempia he ovat, mutta erot valmistaumisen määrässä eivät ole kovin suuria. Yli 55-vuotiaista 27 prosenttia on tehnyt ohjeet omasta hautaamistavasta, kun sekä 18–34- että 35–54-vuotiaissa näin on tehnyt 15 prosenttia vastaajista.

Hautauspaikkansa on kertonut vanhimmasta porukasta 23 prosenttia, mutta nuorimmasta vain 8 prosenttia. Hoitosopimuksen tekeminen kuolemaan johtavan sairauden varalta lisääntyy iän myötä, mutta yli 55-vuotiaistakin vain 8 prosenttia on tehnyt sellaisen.

Hautajaisten vieraslistaa ei tehdä

Sen sijaan valmista listaa hautajaisvieraista suomalaiset eivät halua valmistella. Vain prosentti vastaajista oli kirjoittanut vieraslistan omiin hautajaisiinsa.

Vakuutusyhtiö Kalevan toimeksiannosta tehdyn kyselyn toteutti YouGov Finland. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 19.– 22.8.2014 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu noin 25 000 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18-74 –vuotiaat suomalaiset, ja vastaajamäärä on 1006.

Sisältö jatkuu mainoksen alla