Kuntien tarjoamien palvelusetelien käyttö laajenee. Mitä terveyspalveluja sinä haluaisit maksaa palvelusetelillä? Juurihoidon, lonkkaleikkauksen vai jotain ihan muuta?

Palveluseteli ei ole uusi asia, niitä on ollut jo vuodesta 2004. Setelin suosio on kuitenkin jäänyt pieneksi, eikä valtaosa kunnista ole edes ottanut sitä käyttöönsä. Seteleitä on hyödynnetty lähinnä koti- ja siivouspalveluissa sekä omaishoidossa.

Elokuun alussa tuli voimaan laki, joka sallii kunnille palvelusetelin käytön lähes koko sosiaali- ja terveydenhuollossa; vain kiireellinen päivystys ja tahdonvastainen hoito jäävät ulkopuolelle. Lain tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja potilaan valinnanmahdollisuuksia ja parantaa palvelujen saatavuutta. Myös kuntien ja palveluja tuottavien yritysten yhteistyötä halutaan tehostaa.

Kunta saa itse päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöönsä, missä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja miten laajasti. Lisäksi kunta hyväksyy yritykset, joiden palveluja setelillä voi maksaa. Näiden kunnan hyväksymien yritysten joukosta asiakas voi sitten valita haluamansa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kunta päättää palvelusetelin arvon ja onko se tulosidonnainen vai ei. Setelin arvon on oltava niin suuri, että asiakkaalle jäävä omavastuuosuus säilyy kohtuullisena. Omavastuuta ei saa olla sellaisissa palveluissa, jotka on laissa säädetty maksuttomiksi. Kunnalla on myös velvollisuus seurata palveluntuottajien hintoja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Puolesta ja vastaan

Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta vaatia palveluseteliä. Hän voi kuitenkin kieltäytyä käyttämästä sitä, jolloin kunnan on tarjottava hänelle vastaava kunnallinen tai ostopalvelu. Setelillä ostettavien palvelujen on vastattava vähintään kunnallisen palvelun tasoa.

Muodoltaan palveluseteli voi olla painettu seteli, sähköinen kortti tai viranomaispäätös.

Palvelusetelin kannattajat uskovat setelin tuovan kilpailua sosiaali- ja terveyspalveluihin, jolloin hinnat alenisivat. Vastustajien mielestä taas palveluseteli hyödyttää lähinnä hyvätuloisia. Siitäkin kannetaan huolta, että koska palveluseteliin ei ole osoitettu korvamerkittyä rahaa, siihen menevä raha on pois kunnallisista palveluista, jolloin ne heikkenevät. Jotkut katsovat palvelusetelin lisäävän byrokratiaa, jotkut taas uskovat sen vähentävän sitä.
Kuinka käy, riippuu paljolti siitä, miten seteli käytännössä toteutetaan. Pallo on nyt kun­tien päättäjillä.

Seitsemän pilottikuntaa

Palvelusetelin käytännön toteutusta valmistellaan parhaillaan Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran johdolla ja tuella seitsemässä kunnassa: Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Lahdessa ja Oulussa.

Urakkaan osallistujilla on monenlaista mietittävää, esimerkiksi se, miten palvelujen vähimmäislaatu määritellään ja minkä arvoinen seteli tulee olemaan. Pilottikuntien kokemuksista toivotaan apua kaikille kunnille, jotka seteliä harkitsevat.

Voiko palveluseteli heikentää kunnallista palvelua?
– Riippuu kuntien päätöksistä. Ainakaan Tanskassa ei näin ole käynyt. Vaikka palveluseteliä vastaava valinnanmahdollisuus on ollut siellä jo useita vuosia, vain 30 prosenttia kuntien tarjoamista sosiaali- ja terveyspalveluista tuotetaan yksityisellä puolella, vastaa kehitysjohtaja Tuomo Melin Sitrasta.
Sitran kokeilussa terveydenhuollon konsulttina toimii lääketieteen lisensiaatti Matti Liukko.

Mihin terveyspalveluihin palveluseteli parhaiten soveltuisi?
– Ei-kiireelliseen hoitoon ja perusterveen ihmisen selkeisiin tauteihin kuten ylähengitystieinfektioihin. Se soveltuu myös kroonisen diabeteksen hoitoon ja lonkkanivel- ja harmaakaihileikkauksiin, mutta vain jos potilaalla ei ole muita erityisongelmia, jotka voisivat aiheuttaa komplikaatioita.

Mihin palveluseteli sitten ei sovi?
– Esimerkiksi sellaisen vanhuksen hoitoon, jolla on monia sairauksia ja hoivan tarvetta. Hänen hoitonsa hajoaa, jos sitä yritetään toteuttaa palvelusetelillä, Matti Liukko sanoo.

Lähteet: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) ja asiakasmaksulain 12 §:n muutos (570/2009)

Mitä mieltä sinä olet?

Sitran verkkosivuille on kerätty ehdotuksia kansalaisilta. Seteliä on ehdotettu mm. vanhusten kulttuuri-  ja liikuntapalveluihin ja kuljetukseen, kotipalveluihin, omaishoitajien tukemiseen ja virkistykseen sekä jonojen purkuun erityisesti terveydenhuollossa.

Palvelusetelin käyttömahdollisuuksia voi ehdottaa ja arvioida osoitteessa www.sitra.fi/palveluseteli.

Asuinpaikkakuntasi palvelut, jotka ovat palvelusetelin piirissä, kootaan 1.1.2010 avattavalle verkkosivustolle.
Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö, www.stm.fi

Sisältö jatkuu mainoksen alla