Poikani isä kuoli Australiassa. Sieltä ei tullut mitään perunkirjoitusta. Mitä pitäisi tehdä? Rintaperillisen puolesta

Lähtökohta on, että Suomessa perunkirjoitus toimitetaan jokaisen Suomessa vakinaisesti asuneen jälkeen.

Jos poikasi isä asui pysyvästi Australiassa, Suomessa ei tehdä perukirjaa, vaan Suomessa annetaan perintöveroilmoitus perintöveron maksua varten.
Lakimme mukaan perillinen tai testamentinsaaja joutuu maksamaan ulkomailta saamastaan perinnöstä Suomeen perintöveroa, jos hän itse asui perittävän kuolinhetkellä Suomessa. Myös Suomessa olevaa kiinteää omaisuutta ja käytännössä suomalaisen asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeita voidaan aina perintöverottaa täällä, vaikka kumpikaan osapuoli ei asunut Suomessa.

Alle 20 000 euron perintö on kuitenkin perilliselle lakimme mukaan verovapaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Perintöveroilmoitus on annettava Verohallinnolle kol­men kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Jättöaikaan voi hakea pidennystä. Perintöveroilmoitus on sama kuin lahjaveroilmoituslomake VEROH 3611.
Se, mitä vainajan asuinvaltiossa on tehtävä ja joudutaanko sinne maksamaan veroa, on selvitettävä erikseen vainajan asuinvaltion viranomaisilta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suomessa asuvan perillisen vieraalle valtiolle perinnöstä maksamaa veroa voidaan lakimme mukaan myös hyvittää Suomen perintöverotuksessa, poikkeuksena verot edellä mainituista suomalaisista kiinteistöistä sekä asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeista.

Suomi on solminut myös joitakin perintöverosopimuksia, mutta ei Australian kanssa.

Neuvoja antoi lakimies Tuomo Lindholm Veronmaksajain Keskusliitosta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla