Heljä Walamies

Lähtökohta on, että Suomessa perunkirjoitus toimitetaan jokaisen Suomessa vakinaisesti asuneen jälkeen. Jos...
Testamentti on edelleen yhtä pätevä kuin se oli todistajien vielä eläessä. Uutta, päivitettyä testamenttia ei...