Kuvat
Sanoma-arkisto

Poimi vinkit, miten valitset parhaiten itsellesi sopivan kotivakuutuksen ja miten osaat vertailla vakuutuksia keskenään.

1. Mistä tiedän, millainen kotivakuutus sopii minulle?

Tärkein kysymys on, kattaako vakuutus ne vahingot, jotka voivat ajaa taloutesi ahdinkoon. Kotivakuutuksia on karkeasti ottaen kolmenlaisia.

Laaja kotivakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja, kuten omaisuuden rikkoutumisen.

Kotivakuutuksia on karkeasti ottaen kolmenlaisia.

Peruskotivakuutuksessa luetellaan vakuutuksesta korvattavat vahingot kuten palo-, varkaus-, murto-, ryöstö-, myrsky- ja vuotovahingot. Suppeimmillaan kotivakuutus korvaa ainoastaan palo- ja myrskyvahingot.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Osa vakuutusyhtiöistä tuotteistaa kotivakuutukset valmiiksi tuotepaketeiksi, osa antaa vakuutuksenottajan koota itse vakuutukseen haluamansa turvat.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

2. Miten asumismuoto vaikuttaa vakuutukseen?

Asunto-osakkeen omistajalle riittää irtaimistovakuutus, sillä asunto-osakeyhtiö huolehtii kiinteistön vakuuttamisesta. Omakotitalon omistajan tulee vakuuttaa erikseen sekä kiinteistö että irtaimisto.

3. Mitä vahinkoja kotivakuutus korvaa?

Kotivakuutus antaa suojaa tulipalon, sähkö- ja vesivahinkojen, varkauden, ilkivallan ja yllättävien luonnonilmiöiden varalta. Se korvaa myös tilapäisasumisen kuluja.

Irtaimistosuoja kattaa huonekalut, kodinkoneet, elektroniikan, vaatteet, harrastusvälineet, soittimet, arvoesineet sekä matkalla mukana kulkevat tavarat tiettyyn summaan asti.

Laajaankin kotivakuutukseen sisältyy monia rajoituksia. Yhtä tärkeää kuin tutustua vakuutusturvaan on perehtyä sen rajoituksiin eli niihin ikänäköä testaaviin, pienellä painettuihin sopimusehtoihin.

4. Mitä irtaimistoa pitää vakuuttaa erikseen?

Arvoesineiden korvaamisesta voi olla vakuutusehdoissa sekä yksittäisiä kattosummia että yhteen laskettuja enimmäiskorvausmääriä. Tätä arvokkaammat esineet tai kokoelmat pitää vakuuttaa erikseen.

Kannattaa myös selvittää, kuinka suuri ikävähennys sisustusmateriaaleista tehdään.

Vuokra- tai osakekiinteistöön tehdyt sisustustyöt sisältyvät usein irtaimiston kotivakuutukseen. Jos olet panostanut esimerkiksi keittiökaapistoihin, tarkista, kuuluvatko sisustusmateriaalit ja kiinteät kaapistot automaattisesti vakuutukseen ja mihin summaan asti vakuutus korvaa vahingot.

Kannattaa myös selvittää, kuinka suuri ikävähennys sisustusmateriaaleista tehdään, sillä ikävähennysprosentti vaikuttaa irtaimistovakuutuksen hintaan erittäin paljon. Vintagekalusteista, jotka ikävähennys sulkisi korvausten ulkopuolelle, pitää neuvotella erikseen.

5. Mitä lisäturvaa kotivakuutukseen voi liittää?

Kotivakuutukseen sisältyy usein vastuuturva, josta korvataan toiselle vahingossa aiheutetut äkilliset henkilö- tai esinevahingot, sekä oikeusturva, josta korvataan vakuutetun kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Omakotitalossa pihapiirin suuremmat rakennukset on vakuutettava erikseen.

Kiinteistövakuutukseen voi hankkia lisäpalveluina turvaa kosteus- ja tuholaisvahingoille. Omakotitalossa pihapiirin suuremmat rakennukset on vakuutettava erikseen.

Intohimoisen metsästäjän, marjastajan tai sienestäjän kannattaa varmistaa, että kotivakuutus korvaa myös sulaneet pakasteet. Tällaisen lisäturvan hinta tulee helposti takaisin jo ensimmäisen menetetyn syyssadon jälkeen.

6. Mistä summasta omaisuus kannattaa vakuuttaa?

Kotivakuutuksella voi vakuuttaa omaisuutensa joko tietystä vakuutusmäärästä tai täysarvosta. Jos vakuutat irtaimiston tai rakennuksen tietystä rahamäärästä, summan tulee vastata omaisuuden jälleenhankinta-arvoa eli sitä rahamäärää, jolla saat vastaavan omaisuuden tuhoutuneen tilalle. Jos omaisuutensa alivakuuttaa eli arvioi sen arvon alakanttiin, vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan omaisuutta täyteen arvoon.

Täysarvovakuutus on siinä mielessä turvallinen, että korvaus maksetaan tuhoutuneen omaisuuden arvon mukaan. Tällöinkin korvausmäärään vaikuttaa omaisuuden ikä.

7. Miten ikävähennys toimii?

Ikävähennys lasketaan yleensä vastaavan esineen jälleenhankinta-arvosta kertomalla ikävähennysprosentti täysillä käyttövuosilla. Korkeimmat ikävähennysprosentit, 20-30 prosenttia, on tietotekniikalla ja matkapuhelimilla, joiden vakuutusarvo nollautuu muutamassa käyttövuodessa.

Polkupyörien ikävähennys on noin 10 ja elektroniikkalaitteiden 8-15 prosenttia. Silmälasien ja vaatteiden ikävähennys vaihtelee 10-30 prosentin välillä.

Koko jutun voi lukea ET-lehden numerosta 19/21.

Sisältö jatkuu mainoksen alla