Oma työhistoria näkyy postissa tulleessa työeläkeotteessa. Moni taisi yllättyä nähdessään arvion tulevasta eläkkeestään.

Viime vuoden aikana lähes kolme miljoonaa 18–67-vuotiasta suomalaista sai työeläkeotteen eli laskelman siitä, paljonko saa työsuhteistaan eläkettä. Tiedoissa oli mukana vuoteen 2007 mennessä ansaittu työeläke. Tästä lähtien työeläkeote postitetaan kerran vuodessa niille, jotka eivät vielä ole eläkkeellä.

Työeläkeote varmasti yllätti sellaisen henkilön, joka on ollut pääosan urastaan valtion tai kunnan palveluksessa ja vain vähän aikaa yksityisessä firmassa. Hänen työeläkeotteessaan näkyy vain yksityiseltä alalta ansaittu eläke.

Työeläkeotteesta kannattaa tarkistaa, että kaikki työsuhteet, joissa on ollut, on siihen merkitty. Eläkettä kertyy ansiotyöstä ja yrittäjätoiminnasta sekä palkattomista etuuksista, kuten sosiaalieduista. Yli 50-vuotiaille otteeseen on laskettu arvioitu eläkkeen määrä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Arvioiminen hankalaa

Elinaika on pidentynyt, ja työelämän jälkeinen aika voi olla kolmannes elinkaaresta. Tutkimusten mukaan ihmisten toive eläkkeen määrästä on vähintään 70 prosenttia työssäoloajan palkasta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

On useita arvioita siitä, mikä eläkkeen ostovoima tulee aikanaan olemaan. Vapaaehtoisia eläkevakuutuksia myyvät vakuutusyhtiöt mieluusti käyttävät alhaista arviota: tuleva eläke saattaa olla vain 40 prosenttia palkasta. Näin he markkinoivat omia eläketuotteitaan.

Eläketurvakeskus on laskenut, että nykyiset eläkeläiset saavat noin 60 prosenttia palkasta ja lähivuosien tulevat eläkeläiset hieman vähemmän. Eläkkeet eivät nouse samassa tahdissa kuin palkat, vaan hitaammin, indeksikorotusten mukaisesti.

Toisaalta menot eläkkeellä jonkin verran pienenevät. Eläkkeellä olevat vertaavat kuitenkin helposti tulotasoaan kulloisenkin työssäkäyvän sukupolven tulotasoon.

Julkinen sektori myöhemmin

Työeläkeotetta eivät vielä saa valtiolla työskentelevät, joiden eläke karttuu valtion eläkelain mukaan. Valtiokonttori, joka maksaa valtion eläkkeet, ja Kuntien eläkevakuutus, joka maksaa kuntien palveluksessa olevien eläkkeet, lähettävät työeläkeotteen vuodesta 2011 lähtien.

Kaikkien suomalaisten eläkkeitä tilastoi Eläketurvakeskus (ETK). Sieltä saa tiedot eläkekertymästä, jos esimerkiksi on ollut kaikkien kolmen sektorin palveluksessa.

Jos eläke ei riitä

Kansaneläkettä saa, jos työeläkettä tulee liian vähän. Jos työeläke on naimisissa olevalla  vuonna 2009 vähintään 1075 euroa ja yksinasuvalla vähintään 1207 euroa kuukaudessa, ei kansaneläkettä makseta.

Työeläkkeen pienuutta voi yrittää korjata säästämällä etukäteen. Pitkäaikaiselle säästötilille saa parempaa korkoa kuin käyttötilille.

Vapaaehtoisia eläkevakuutuksia on yli puolella miljoonalla suomalaisella.
Vapaaehtoisten eläkevakuutusten verokohtelu muuttui pari vuotta sitten. Tärkein muutos oli yksityishenkilöiden ottamien vakuutusten siirtyminen ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotukseen. Eläkevakuutusmaksujen verovähennys määräytyy pääomatuloveroprosentin mukaan (28?%), ja eläkkeitä verotetaan pääomatulona.

Lisätietoja

Eläkelaitokset neuvovat puhelimitse ja nettisivuillaan, joilla on muun muassa
erilaisia laskureita.
Eläketurvakeskus: www.etk.fi, 010 7511
Kuntien eläkevakuutus: www.keva.fi, 020 614 2837
Valtiokonttori: www.vael.fi, (09) 772 5284
www.tyoelake.fi

Lyhennelmä artikkelista ET 4/2009

Sisältö jatkuu mainoksen alla