Pitkäaikaiset taloushuolet vaikuttavat terveydentilaan. Niillä on yhteys moniin sairauksiin, kuten diabetekseen ja verenpainetautiin.

Velkavankeus ei tee hyvää terveydelle. Näin sanoo 15 vuoden seurantatutkimus, joka julkaistiin perjantaina Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä.

Pienituloisuuden on aiemmissa tutkimuksissa todettu ennustavan heikompaa terveydentilaa ja jopa korkeampaa kuolleisuutta.  Nyt tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin yli 64 000 suomalaisen sairastelua vuosina 1995–2010. Puolet heistä oli yli ylivelkaantuneita. 

Tutkijat Heikki Hiilamo, Jenni Blomgren ja Nico Maunula tarkastelivat, miten 1990-luvun lama-ajasta alkanut pitkäaikainen ylivelkaantuminen vaikutti kansalaisten sairastavuuteen viidessä  erityiskorvattavassa sairaudessa. Mukana olivat krooninen verenpainetauti, diabetes, krooninen keuhkoastma, krooninen sepelvaltimotauti ja psykoosit.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ylivelkaisuudella viitataan tutkimuksessa tilanteeseen, jossa velkojen maksuun ei jää tarvittavaa määrää rahaa välttämättömien menojen jälkeen eikä velkaantuneella ole omaisuutta, jolla velat voitaisiin kuitata.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Erityisen stressaava tilanne on silloin, kun velkavankeus vaikuttaa olevan elinikäinen.  Pitkäaikaiset hankaluudet ovat selkeästi yhteydessä diabetekseen ja psykoosiin – molemmilla sukupuolella.

"Useammin naisten harteilla"

Ylivelkaantumisella näyttää kuitenkin olevan kokonaisuudessaan voimakkaampi yhteys naisten sairastamiseen, osoittaa suomalaistutkimus.

Jokaisessa viidessä sairausryhmässä velkaantuneet naiset jo oirehtivat nopeammin kuin ei-velkantuuneet naiset. 

Tutkijat eivät löytäneet yhtä selittävää tekijää naisten reagoinnille. Stressi ja huoli perheen selviytymisestä ovat kuitenkin arvioidut syypäät.

Lama-ajan jälkeisessä Suomessa  kun perheen selviytyminen velkaongelman aikana on saattanut olla enemmän naisten huolenaiheena.

– On mahdollista, että henkilökohtainen velkaantuneisuus ja velkaloukussa elävän perheen taloushuolet vaikuttavat koetun stressin kautta enemmän naisten kuin miesten hyvinvointiin. Tutkimuksissa on todettu, että päävastuu arjen pyörittämisestä sekä arjen sujuvuuden huolehtimisesta on useammin naisten kuin miesten harteilla, tutkijat toteavat Yhteiskuntapolitiikka-lehden artikkelissa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla