Jäin leskeksi vuonna 2006. Saan luokanopettajan peruseläkkeen. En tehnyt ylitöitä. Mieheni eläke oli hieman pienempi kuin minun. Asun rakentamassamme omakotitalossa, jonka kulut maksan nyt yksin. Miksi en saa leskeneläkettä?Yksin

Leskeneläkkeen ehtona on, että puolisot ovat menneet naimisiin ennen kuin kuollut puoliso oli täyttänyt 65 vuotta. Tämän lisäksi leskeneläkkeen saamiseen vaikuttaa se, onko puolisoilla ollut yhteistä lasta. Jos puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi, oma tai ottolapsi, leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen.

Lesken iällä tai avioliiton kestolla ei tässä tilanteessa ole merkitystä. Kun yhteistä lasta ei ole, leski saa perhe-eläkkeen, jos avioliitto oli solmittu ennen kuin leski on täyttänyt 50 vuotta, avioliitto oli kestänyt vähintään viisi vuotta, leski oli puolison kuollessa vähintään 50-vuotias tai saanut työkyvyttömyyseläkettä yhdenjaksoisesti vähintään kolme vuotta ennen puolison kuolemaa.

Jos avioliitto oli solmittu ennen 1.7.1990, leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen, vaikka hän olisi ollut yli 50-vuotias avioliiton solmimishetkellä.
Leskeneläkkeen määrä lasketaan ensiksi kuolleen puolison työeläkkeen perusteella. Lesken omat tulot voivat pienentää leskeneläkettä tai johtaa siihen, ettei leskeneläkettä makseta lainkaan. Lesken omia tuloja ovat lesken oma työeläke tai laskennallinen työeläke, jos leski ei vielä ole eläkkeellä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Leskeneläkettä tulee hakea Kelan kautta. Mikäli kysyjä ei ole tehnyt hakemusta, tulee hänen sen tehdä. Takautuvasti eläkettä saa kuudelta kuukaudelta. Mikäli kysyjä on hakenut eläkettä, mutta saanut kielteisen päätöksen, hänen kannattaa olla yhteydessä päätöksen antajaan saadakseen asiassa lisätietoja. PK

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Hyvä vastaus kysymykseen,miksi en saa leskeneläkettä,siksi kun et ole leski.
Minulla oli ystävätär,menestyneen ja hyvätuloisen yrittäjämiehen puoliso.
Ollut aina kotirouva,tietenkin edustanut aina puolisonsa rinnalla ja huolehtinut kodista.Eläke oli olematon.
mietti aina ja laskeskeli että hänestä tulee rikas kunhan jää leskeksi.
Sitä onnea ei hänelle suotu,kuoli ennen puolisoaan.
Kysyn vielä.kun jäätte leskeksi,miksi ette tee perinnönjakoa jos on rintaperillisiä niinkuin keskustelun aloittajallakin.
Lastenhan on puolet omaisuudesta, isänsä osa.Miksi halutaan raahata kuolinpesää mukana,anna lapsille osuutensa.
Minä annoin kesäpaikan ja sain pitää asuntomme,jos on omaa rahaa ne sain pitää.
ja saan leskeneläkettäkin.

Hyvä vastaus kysymykseen,miksi en saa leskeneläkettä,siksi kun et ole leski.
Minulla oli ystävätär,menestyneen ja hyvätuloisen yrittäjämiehen puoliso.
Ollut aina kotirouva,tietenkin edustanut aina puolisonsa rinnalla ja huolehtinut kodista.Eläke oli olematon.
mietti aina ja laskeskeli että hänestä tulee rikas kunhan jää leskeksi.
Sitä onnea ei hänelle suotu,kuoli ennen puolisoaan.
Kysyn vielä.kun jäätte leskeksi,miksi ette tee perinnönjakoa jos on rintaperillisiä niinkuin keskustelun aloittajallakin.
Lastenhan on puolet omaisuudesta, isänsä osa.Miksi halutaan raahata kuolinpesää mukana,anna lapsille osuutensa.
Minä annoin kesäpaikan ja sain pitää asuntomme,jos on omaa rahaa ne sain pitää.
ja saan leskeneläkettäkin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla