Olen syntynyt 1949 ja saanut ansiosidonnaista päivärahaa 1.1.2006 alkaen 35 vuoden työputken jälkeen. Päivärahapäiviä on jo paljon yli 500. Milloin työttömyyseläkkeeni alkaa? Loppuuko leskeneläkkeeni, kun saan työttömyyseläkkeen?Mitä tulevaisuudessa

1940-luvulla syntyneenä voitte hakea työttömyyseläkettä sitä seuraavan kuukauden alusta, kun täytätte 60 vuotta. Silloin, kun leskellä ei ole alaikäisiä lapsia, lesken oma eläketurva vaikuttaa perhe-eläkkeen määrään.

Leskeneläkettä tarkistetaan, kun työttömyyseläke alkaa. Leskeneläkkeen määrä voi silloin pysyä ennallaan, nousta tai laskea. Leskeneläkkeen meneminen nollille on sekin teoriassa mahdollista, mutta pidän sitä varsin epätodennäköisenä.