Vaikuttaako avioliittoa solmittaessa tehty molemminpuolinen avioehto estävästi leskeneläkkeeseen? Mieheni kuoleman jälkeen olisin kai muuten leskeneläkkeeseen oikeutettu. Lukija

Jos tarkoitat työeläkelaitoksen  maksamaa leskeneläkettä, huolesi on turha.
Avioehto vaikuttaa siihen, miten omaisuus jaetaan osituksessa. Omaisuus taas ei vaikuta työeläkepuolen leskeneläkkeeseen millään tavalla, eivät myöskään omaisuudesta saatavat pääomatulot kuten korot, osingot ja vuokra-
tulot. Tuloista vain ansiotuloilla ja eläkkeillä on merkitystä.

Sen sijaan Kelan maksaman leskeneläkkeen täydennysmäärään vaikuttavat lähes kaikki tulot, myös pääomatulot. Tuloista riippuen täydennys-määrä voi pienentyä tai jäädä kokonaan pois. Korko- ja osin-
kotulot otetaan täydennysmäärässä tulona huomioon vain, jos ne yhteensä ylittävät 60 euroa vuodessa.

Omaisuuden määrä sinänsä ei vaikuta Kelankaan leskeneläkkeeseen.

Viekö avioehto leskeneläkkeen?

Jos maksaa vapaaehtoista eläkemaksua ja kerryttää siten omaa eläkettään, silloin kyllä itse maksaa. Mutta ellei näin tee, me emme maksa itse omia eläkkeitämme. Me maksamme nyt eläkettä saavien eläkkeet. Tulevat sukupolvet maksavat meidä eläkkeemme. Ja vieläkö tuo leskeneläke on olemassa? Eikö jo olisi aika lopettaa tuollainen ihmisten eriarvoistaminen? Kun minä yksinasuvana olen maksanut aina kaikki YKSIN, teen sitä myös eläkeläisenä. Miksi leskellä pitäisi jatkua sama elintaso puolison kuoltua...
Lue kommentti