Oi sä pieni elämä
sä ihmeellinen.

Tuot mutoksen muutoksen perään.
Muutos seuraa muutosta, se on välillä auvoista.

välillä tuoden tuskaa sekä iloa.