Ystävien kuuluu tukea toisiaan vaikeuksissa. Mutta jos aina joudut olemaan toisen kaatokuppina, kannattaa pohtia, mitä itse saat sellaisesta suhteesta.

1. Miksi ystävän jatkuvan vuodatuksen kuunteleminen vie voimat?

Hyvässä, toimivassa ystävyydessä tarvitaan molemminpuolista kohtaamista, kuuntelua ja huomioimista. Jos itse on läsnä ja kuuntelee, mutta ei saa toiselta vastavuoroisesti samaa, ystävyys alkaa turhauttaa. Tulee merkityksetön olo, jos ystävä ei koskaan kysy, mitä sinulle kuuluu. Energiaa kuluttava ihminen kaataa omat, usein negatiiviset asiansa ystävälle ja vaatii niin paljon huomiota, että hänen kanssaan kommunikoiminen käy uuvuttavaksi.

Toinen voi tilapäisesti tarvita enemmän läsnäoloa ja huomiota.

2. Eikö ystävän huolia kuulu kuunnella ja ymmärtää?

Ymmärrys on tärkeää ystävyyssuhteessa. Toisen ihmisen myötätunto ja lämpö ovat eheyttäviä ja auttavat sulattamaan huolia ja murheita. Ihminen tarvitseekin ystävää erityisesti silloin, kun elämässä on jokin kriisi, murheita, ongelmia tai muuta pohdittavaa. Toinen voi tilapäisesti tarvita enemmän läsnäoloa ja huomiota, mutta pitkällä tähtäimellä jokainen kaipaa tasapainoa ihmissuhteissaan.

Jokaisella on oikeus määritellä omat rajansa.

3. Missä menee ymmärryksen ja toisen kaatokuppina olemisen raja?

Sitä pitää jokaisen miettiä omalla kohdallaan: Mitä minä jaksan? Kuinka pitkälle pystyn myötäilemään ja joustamaan väsymättä? Jokainen tietää itse parhaiten, millaiset asiat lisäävät ja millaiset heikentävät omaa hyvinvointia. Jokaisella on oikeus määritellä omat rajansa sille, miten antaa muiden kohdella itseään.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

4. Miksi joistakin tulee energiavarkaita?

Ihminen ei ehkä kykene käsittelemään tunteitaan muulla tavalla ja purkaa ne siksi muihin ihmisiin. Myös tuore kriisi elämässä, kuten sairastuminen, ero tai läheisen kuolema, aiheuttaa usein tarvetta purkaa omia tunteita ja asioita toiselle. Tällainen huomionkipeys menee monesti ohi, kun kriisi on selätetty, mutta joskus ihminen voi jäädä uhriksi ja ystävän energian verottaminen jatkua.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Energiavaras vaatii koko ajan lisää huomiota.

Joskus taustalla on masennusta tai ahdistusta. Myös lapsuuden kasvuympäristö saattaa vaikuttaa: ihmisestä on voinut kasvaa huomionhakuinen tai hän voi olla tottunut saamaan muilta apua läpi elämänsä. Yhteistä on se, että energiavaras haluaa tulla huomatuksi. Usein hän vaatii koko ajan lisää huomiota.

5. Ymmärtääkö energiavaras kuluttavansa muiden voimia?

Voi ymmärtää, mutta usein hän tarvitsee jonkin vinkin. Hei, oletko huomannut, että et kysynyt lainkaan minun kuulumisiani? Huomaatko, että olet jauhanut tuota samaa aika kauan?

Jos haluaa, että asiat muuttuvat, ystävälle pitää pystyä antamaan palautetta.

Ihmisellä on hyvä olla sen verran selkärankaa, että pysäyttää välillä toisen. Jos on liian kiltti ja aina valmis kuuntelemaan, sallii toisen käytöksen ja kierre jatkuu. Jos haluaa, että asiat muuttuvat, ystävälle pitää pystyä antamaan palautetta. Ihmistuntemuksesta on apua, kun miettii, mitä kenellekin voi sanoa ja miten.

6. Mikä merkitys itsetuntemuksella on silloin, kun ystävyys hiertää?

Jokaisen olisi hyvä pohtia aika ajoin, kuka minä olen, millainen itse olen ystävänä ja miksi reagoin niin kuin reagoin. Ärsytyksiä tulee ja menee, mutta on hyvä tiedostaa, miksi jokin asia tai toinen ihminen ärsyttää.

Hyvä ja käytännöllinen itsetuntemuksen työkalu on esimerkiksi enneagrammi, jossa tutkitaan erityyppisten ihmisten selviytymistapoja. Sen avulla voi huomata, että juuri noin minä toimin tai juuri tuo on ystäväni toimintatapa. Se voi havahduttaa huomaamaan omat vahvuudet ja toisaalta ne taipumukset, joita olisi syytä hillitä. Kun tiedostaa omat kehityskohteensa, asioille voi tehdä jotakin.

Ystävyyssuhteissa on tärkeää saada olla oma itsensä. Jokaisella on kuitenkin omat kehityssuuntansa. Hyvässä ystävyyssuhteessa kumpikin voi kehittyä ja kasvaa ihmisenä.

Ystävyys ei välttämättä kestä koko elämää.

7. Millaisessa tilanteessa ystävyys kannattaa lopettaa?

Ensin on hyvä punnita tarkkaan ystävyyden hyvät ja huonot puolet ja miettiä, mitä välien katkaiseminen merkitsisi toiselle ja itselle. Parasta olisi, jos asioita voisi pohtia ystävän kanssa rauhallisessa mielentilassa. Millaisia tarpeita molemmilla on? Millaista ystävyyttä haluamme? Mikä ystävyydessämme on hyvää ja mikä ei? Kannattaa toimia omien arvojensa mukaan ja muistaa, että jokainen meistä on toimivan ystävyyden arvoinen.

Jos ystävyys syö liikaa omaa hyvinvointia, voi olla tarpeen katkaista välit, niin surullista kuin se onkin. Toisaalta on hyvä tiedostaa, että ystävyyksiä on erilaisia eivätkä ne välttämättä kestä koko elämää. Joidenkin kanssa kuljetaan vain vähän matkaa.

Uuvuttaja havahtuu harvoin itse huomaamaan tilannetta.

8. Mitä jos energiavaras on oma elämänkumppani?

Suhteessa on varmasti vaikea jaksaa, sillä energiavaras imee kumppaninsa voimia latistamalla ja lannistamalla häntä. Hän ei kuuntele kumppaniaan, vaan pitää omia asioitaan tärkeimpinä. Hän haluaa olla oikeassa, ja hänen reaktionsa ja tunteensa ovat etusijalla.

Uuvuttaja havahtuu harvoin itse huomaamaan tilannetta, joten toisen on tönäistävä hänet hereille. Tarvitaan rehellistä ja totuudellista keskustelua, mutta se voi olla vaikeaa ilman ammattiauttajan tai muun kolmannen osapuolen apua.

9. Mitä voi tehdä, jos huomaa itse olevansa uuvuttava ystävä?

Muutoksen alku on jo siinä, jos pystyy myöntämään itselleen, että kuluttaa toisten voimia. Silloin pystyy varomaan uuvuttavaa käyttäytymistään. Kannattaa opetella kysymään, mitä toiselle kuuluu ja keskittyä vähän vähemmän omiin asioihinsa. Jos mielessä on hyvin raskaita asioita, voi olla paikallaan käyttää ammattiauttajaa sen sijaan että ylikuormittaa ystäväänsä.

Pahiten energiaa kuluttaa negatiivisuus.

Pahiten energiaa kuluttaa negatiivisuus. Se syö sekä itseä että muita, ja harva viihtyy ikuisen valittajan seurassa. Valitusmoodista nousemisessa auttaa se, että alkaa tietoisesti miettiä, mitkä asiat omassa elämässä tuovat hyvää mieltä.

10. Millaisilta ystäviltä saa energiaa?

Ihmisiltä, joilla on lämmin ja myönteinen asenne. Sellaisilta, jotka ovat empaattisia ja kiinnostuneita toisesta ihmisestä ja suhtautuvat uteliaasti elämään. He osaavat nauttia elämästä, nauraa ja houkutella toistakin mukaan. Vaikka jokaisella on välillä vaikeaa, energianantajilla ei ole tapana jäädä voivottelemaan tai vaipua synkkyyteen. He osaavat olla kiitollisia siitä, mikä heillä on hyvin.

Asiantuntijana työnohjaaja, itsetuntemus- ja työyhteisövalmentaja, enneagrammi-ohjaaja Seija Taivainen. Lähteenä myös: Ingalill Roos: Energiavaras uuvuttaa ihmissuhteet. Edita.

 

Liian kiltti uhrautuu

1. Tunnusta faktat

Energiavarkaan jalkoihin jää helpoiten liian kiltti ihminen, joka miellyttää ja auttaa muita ja usein uhrautuu toisten puolesta. Myönnä itsellesi, että kärsit liiallisesta kiltteydestä etkä siten arvosta itseäsi tarpeeksi.

2. Sano ei

Opettele tunnistamaan tarpeitasi ja tunteitasi. Uskalla sanoa ei asioille, jotka eivät tue hyvinvointiasi. Uskalla kohdata hylätyksi tulemisen pelkosi.

3. Hae apua

Jos tuntuu, ettet selviä yksin, hae ammattiapua.

Vinkit antoi psykologi, psykoterapeutti Johanna Mäki-Petäjä

Sisältö jatkuu mainoksen alla