Naisten terveellisemmät elintavat ja matalampi kynnys käyttää terveyspalveluita näkyy miehiä vähäisempänä kuolleisuutena vakaviin sairauksiin.

Sukupuolten eroja terveyspalvelujen käytössä ja omasta terveydestä huolehtimisessa pohtii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijaprofessori Mika Gissler blogissaan THL:n verkkosivuilla.

–Suomalaiset miehet kuolevat sydän- ja verisuonitauteihin kaksi kertaa yleisemmin kuin naiset. Tapaturman tai väkivallan uhrina suomalaismies kuolee kolme kertaa naista useammin. Myös syöpäkuolleisuus on suomalaismiehillä 50 prosenttia naisia korkeampi.

Naisilla syöpäseulontaa – miehillä ei

Gissler muistuttaa, että naiset käyttävät enemmän terveyspalveluita osittain siksi, että heille niitä on tarjolla enemmän.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

– Monet ehkäisevät terveydenhuollon palvelut on suunnattu naisille. Kohdunkaulansyövän ja rintasyövän seulontoja tehdään naisille.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

– Sen sijaan eturauhassyöpää ei ole viralliseen seurantaohjelmaan liitetty, koska sen tehosta ei ole takeita. Seulonnalla löytyy kyllä eturauhassyöpiä, mutta monet ovat hyvin hitaasti kehittyviä ja vaarana on syövän ylihoitaminen.

Biologiakin selittää palvelujen käytön eroa. Naiset synnyttävät, mikä kerryttää terveyspalvelujen käyttöä.

Eroja voi Gisslerin mukaan syntyä myös siitä, kuinka eri tavoin naiset ja miehet kokevat ja havaitsevat oireensa, arvioivat oireensa vakavuutta, hakevat apua ja kuinka he kertovat lääkärille tai hoitajalla vaivastaan.

Elintavoilla iso merkitys

– Erot terveydentilassa johtuvat kuitenkin pitkälle elintavoista, ja niihin on mahdollista vaikuttaa hyvinkin paljon, Gissler kirjoittaa.

Miesten tarveyttä uhkaavista elintapaeroista kertoo muun muassa THL:n Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -kysely, jossa näkyy miesten naisia runsaampi tupakointi ja alkoholin käyttö.

Naisista 50 prosenttia on kyselyssä ilmoittanut syövänsä kasviksia päivittäin, miehistä 35 prosenttia. Liikuntaa miehet ja naiset harrastavat vähintään kolmesti viikossa lähes samaan tahtiin. Ylipainoisia on miehistä 59 prosenttia ja naisista 41 prosenttia.

Lähde: www.thl.fi

Sisältö jatkuu mainoksen alla