Kuva: Getty Images
Kuva: Getty Images

Itsearvioinnin avulla voi arvioida, mitkä psykologisen joustavuuden osa-alueet ovat vahvuuksia ja missä ovat kehittämiskohteet.

Psykologisen joustavuuden itsearviointi

Arvioi jokaista alla olevaa väittämää asteikolla 1–7.

1 = ei pidä pidä koskaan paikkansa,
2 = pitää paikkansa hyvin harvoin, 
3 = pitää paikkansa harvoin,
4 = pitää joskus paikkansa, 
5 = pitää usein paikkansa,
6 = pitää melkein aina paikkansa,
7 = pitää aina paikkansa.

1. Epämiellyttävät tunteet eivät koskaan ohjaa elämääni ja tekojani.
1 2 3 4 5 6 7

2. Olen halukas kohtaamaan kaikki omat ajatukseni ja tunteeni ja toimimaan tarkoituksenmukaisesti omia tavoitteitani kunnioittaen.
1 2 3 4 5 6 7

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

3. Kykenen elämään nykyhetkessä enemmän kuin muistelussa tai tulevaisuudessa.
1 2 3 4 5 6 7

Sisältö jatkuu mainoksen alla

4. Epämiellyttävät muistot eivät estä minua elämästä nykyhetkeä.
1 2 3 4 5 6 7

5. Oikeassa olemisen tarve ei ohjaa minua väärään suuntaan, enkä ulkoista ongelmiani.
1 2 3 4 5 6 7

6. Vahvat pitäisi-säännöt eivät ohjaa elämääni, vaan toimin tilanteen mukaan joustavasti ja opin kokemuksistani.
1 2 3 4 5 6 7

7. En elä selitysmallien ja syiden etsimisen sudenkuopissa enkä analysoi kaiken aikaa itseäni ja muita.
1 2 3 4 5 6 7

8. Kykenen erottamaan sen, mikä on minulle tärkeää ja merkityksellistä siitä, mitä omat epämiellyttävät ajatukseni kertovat.
1 2 3 4 5 6 7

9. Voin sitoutua myös vaivalloisiin tekoihin, jos ne vievät arvojen suuntaan.
1 2 3 4 5 6 7

10. En tee tehtäviäni automaattisesti olematta tietoinen siitä mitä kulloinkin teen.
1 2 3 4 5 6 7

Laske pisteet yhteen.

Pisteet yhteensä: __________/70

Mitä korkeammat pisteet, sitä enemmän psykologista joustavuutta.

Ote kirjasta Arto Pietikäinen: Joustava mieli parisuhteessa. Duodecim 2011

Puhdas paha olo ja likainen paha olo

Kokeile, osaatko erottaa toisistaan puhtaan pahan olon ja likaisen pahan olon.

Puhdas paha olo on välitön kokemus tilanteessa, ja likainen paha olo on reaktiosi tähän kipuun, yrityksesi kontrolloida ja vältellä sitä.

1. Missä tilanteessa viimeksi koit surua, petyit tai loukkaannuit? Kuinka voimakas tunteesi oli asteikoilla 1–10?

2. Miten mielesi alkoi kasvattaa tätä tunnetta? Mitä sellaista sanoit itsellesi, joka lisäsi pahaa oloasi (analysointi, selityksen ja motiivien etsiminen, syyttely jne.)? Teitkö jotain konkreettista, joka lisäsi pahaa oloasi (joit itsesi humalaan, raivosit, valehtelit jn.)?

3. Kuinka voimakkaaksi likainen paha olo kasvoi asteikolla 1–10?
Huomaatko, kuinka kärsimyksesi muodostuu yhtälöstä puhdas paha olo + likainen paha olo = kokonaiskärsimys. Voit vaikuttaa vain likaiseen pahaan oloon, koska se on mielesi tuottamaa lisäkärsimystä. Jos pystyt vähentämään sitä, kokonaiskärsimys vähenee.

Sisältö jatkuu mainoksen alla