Kuka, mistä, kuinka paljon... Näin toimii Kelan lääkekorvaus.

  1. Lääkekorvausta voi saada lääkkeistä, jotka on määrätty sairauden hoitoon. Myös pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon määrätyistä perusvoiteista voi saada korvauksen. Terveydentilan ylläpitämiseksi tai sairauksien ehkäisemiseksi määrättyjä lääkkeitä ei korvata.
  2. Lääkekorvauksia maksetaan kolmessa korvausryhmässä. Peruskorvaus on 35 prosenttia ostetun lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Alempi erityiskorvaus on 65 prosenttia ja ylempi erityiskorvaus sata prosenttia lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
  3. Apteekki vaihtaa lääkevalmisteen halvempaan vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen, ellei lääkkeen saaja tai lääkäri kiellä vaihtoa.
  4. Korvauksen saaminen edellyttää, että lääkettä käytetään annostusohjeen mukaisesti ja sitä ostetaan enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan on pitänyt vahvistaa lääkkeelle, perusvoiteelle tai kliiniselle ravintovalmisteelle korvattavuus. Jos korvattavuutta ei ole, lääke jää itse maksettavaksi.
  5. Korvauksen saa apteekissa suorakorvauksena. Korvausta voi myös hakea jälkikäteen Kelasta kuuden kuukauden kuluessa. Lääkäriltä voi pyytää erikseen eurooppalaisen lääkemääräyksen, jos aikomuksena on ostaa lääkkeitä toisessa EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä. Ulkomailla ostetun lääkevalmisteen hinnasta voi hakea korvausta jälkikäteen, mikäli lääkevalmiste on hyväksytty Suomessa korvattavaksi.
  6. Osa lääkkeistä kuuluu viitehintajärjestelmään. Kukin viitehintaryhmä sisältää keskenään vaihtokelpoisia lääkkeitä. Lääkeyritykset ilmoittavat lääkkeiden hinnat neljännesvuosittain hintalautakunnalle, joka vahvistaa lääkkeelle viitehintaryhmän ja viitehinnan.
  7. Peruskorvauksen saamista on rajoitettu eräissä lääkkeissä, joita korvataan vain hintalautakunnan määrittelemien käyttöaiheiden mukaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi MS-taudin ja Alzheimerin taudin hoidossa käytettävät lääkkeet. Oikeutta rajoitettuun peruskorvaukseen haetaan lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla, joka toimitetaan Kelaan.
  8. Joistain vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien hoidossa käytettävistä lääkkeistä voi saada peruskorvausta suuremman erityiskorvauksen. Valtioneuvosto päättää erityiskorvaukseen oikeuttavat sairaudet. Kelan päätöksessä puolestaan kerrotaan lääketieteelliset edellytykset, joiden tulee täyttyä, jotta oikeus myönnetään. Oikeus erityiskorvaukseen voi olla määräaikainen tai ilman määräaikaa. Kun oikeus on myönnetty, henkilö saa postitse Kela-kortin, johon on merkitty korvausoikeus ja sen määräaika.
  9. Lääkekuluista saa lisäkorvauksen, jos ne ylittävät vuotuisen omavastuuosuuden. Kun vuotuinen omavastuuosuus ylittyy, Kela lähettää tiedon asiasta kirjeellä sekä ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta apteekkia varten.
  10. Lisätietoa lääkkeiden hinnoista, korvattavuudesta ja vaihtokelpoisista valmisteista löytyy täältä.
Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla