Oletko ikinä ajatellut, mistä tunteesi johtuvat ja kuinka ne vaikuttavat? Näin opit hallitsemaan tunteitasi.

Tunteet vaikuttavat muun muassa syömiseemme. Eri tunteilla, kuten ahdistuksella ja surulla, on vaikutusta siihen, mitä syömme. Ahdistuneena tai surullisena sorrumme helposti epäterveelliseen ruokaan, joka tuo meille lohtua. Lohtusyöminen on monella tiedostamatonta.

Tunteiden säätelyyn perehtynyt psykologian tohtori ja yliopistotutkija Marja Kokkonen muistuttaa, että tunteiden säätely on paikallaan silloin, kun koettu tunne ei sovi sen hetkiseen tilanteeseen.

- Esimerkiksi liikenteessä ajaminen tunnekuohussa heikentää keskittymiskykyämme, Kokkonen muistuttaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ajaudutko toistuvasti riitoihin?

Tunteiden säätely vaikuttaa myösihmissuhteiden laatuun. Kokkosen mukaan ilman tunteiden säätelyä sosiaalinen elämämme voi huonosti. Voimakkaiden tunteiden säätelemättömyyden seurauksena syntyy usein riitoja, tappeluja tai selän takana puhumista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

­-Ihmisen biologia antaa perustan tunteiden säätelylle muun muassa hormonien, aivorakenteiden ja hermoverkkoyhteyksien kautta, mutta suuri osa tunteiden säätelyä on lapsuudessa vanhemmilta, opettajilta ja muilta aikuisilta mallista opittua käyttäytymistä.

- Mitä enemmän vuorovaikutusta lapsella on, sitä enemmän tunteiden säätelyn kannalta tärkeitä aivojen hermoverkkoyhteyksiä varhaislapsuudessa syntyy, Kokkonen selittää.  

Taustaa: Tämän takia äidin ja tyttären kannattaa sanoa "anteeksi".

Yllättävä tieto: Isovanhemmilla suuri merkitys kasvatuksessa

Myönteinen asenne lisää vastustuskykyä

Eri tyyppisillä tunteilla on erilaisia terveysvaikutuksia. Myönteisiksi miellettyjen tunteiden kokemisella on yhteys parempaan vastustuskykyyn, esimerkiksi flunssaa vastaan.

Esimerkiksi vihalla ja aggressiivisuudella on todettu olevan yhteys sepelvaltimotautiin, ja pessimistisyydellä ja ahdistuneisuudella olevan yhteys korkeisiin verenpainearvoihin.

Alisäätely johtaa ylikuormittumiseen

Tunteiden alisäätelyllä tarkoitetaan suurta tunteiden hallitsemattomuutta, joka johtaa helposti henkiseen ylikuormittumiseen, kuten masennukseen tai ahdistuneisuuteen.

Tunteiden ylisäätelyllä tarkoitetaan sitä, että tunteita saatetaan torjua. Tunteiden ylisäätelyssä tunteita ei päästetä tietoisuuteen, niiden jäsentäminen tai kuvaaminen sanallisesti on vaikeaa, ja tunteita on vaikea ymmärtää syvällisesti.

Tunteiden ilmaisun tukahduttaminen näkyy esimerkiksi sydämen sykkeen nousuna ja hengityksen kiihtymisenä. Tunteiden jatkuvasta syrjään työntämisestä voi seurata jossain vaiheessa tunteiden hallitsematon purkaus.

- Monen suomalaisen ongelmana on tunteiden säätelyn vieminen ääripäihin. Normaalisti suomalaiset ilmaisevat tunteitaan vähän, mutta humalassa välillä liikaakin, mikä näkyy rikos- ja rattijuopumustilastoissa, Kokkonen sanoo.  

Lue lisää: Alkoholinsietokyky alenee ikääntyessä

Näin opit säätelemään tunteitasi

  1. Kohtaa tunteesi. Tunteet ovat luonnollinen asia, ja niille täytyy antaa tilaa.
  2. Älä piilota tunteita sisällesi, vaan tarkastele tunnetta ja sen vaikutusta mielialaasi ja ajatuksiisi, sekä tunteen aiheuttamia tuntemuksia kehossasi.
  3. Tee asioita, jotka auttavat sinua käsittelemään tunteitasi. Kerro huolistasi tai iloistasi esimerkiksi läheisellesi tai kirjoita päiväkirjaa.
  4. Mieti, mikä tunteen aiheutti ja miten tunne sinussa vaikuttaa.
  5. Yritä havainnoida tunteidesi vaikutuksia kehosi ja mielesi toimintoihin. Esimerkiksi outojen vatsavaivojen tai unettomuuden syynä saattaa olla jännitys, pelko tai stressi.
  6. Yritä ymmärtää, miten tunteet vaikuttavat myös muissa ihmisissä, koska jokainen ihminen on tunneasioissa erilainen. Kumppanin ärtyisyydelle voi olla jokin muu syy kuin se, että sinä olisit tehnyt jotain väärin. Kumppanisi saattaa vain purkaa tunteensa sinuun.
  7. Pyri hillitsemään voimakkaimpia tunteitasi ajattelun ja toiminnan avulla. Tätä voi helpottaa tekemällä itsellesi jotain mielekästä. Esimerkiksi lenkille lähteminen tai huolten ja ilojen purkaminen päiväkirjaan voi auttaa selvittämään ajatuksiasi.
  8. Puhu. Toisinaan toisen ihmisen kanssa keskustelu voi piristää oloa.

Tätä on tunteiden sääntely

Tunteiden säätelyllä tarkoitetaan kykyämme vaikuttaa siihen, mitä tunnemme, kuinka kauan tunne meissä vallitsee ja kuinka voimakkaana tunteen koemme. Tunteiden säätelyn perusajatus on pyrkiä sisäiseen tasapainoon. Tämä säätely voi tapahtua tietoisesti tai tiedostamattomasti. Tunteiden säätely on tärkeää ihmisen henkiselle hyvinvoinnille, sillä tunteiden hyvin voimakas tai pitkäkestoinen esiintyminen alkaa hiljalleen kuormittaa meitä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla