Työterveyshuollon rooli kansalaisten terveydenhuollossa on valtava. Mitä se voi tehdä vielä työurien pidentämiseksi?

Työterveyshuollon tavoite on edistää ja pitää yllä terveyttä sekä työkykyä työntekijän uran eri vaiheissa. Tähän pyritään ehkäisemällä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia sekä parantamalla työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työurien pidentäminen mielessä.

Työterveyslaitoksen (TTL) mukaan työterveyshuollon rooli työurien pidentämisessä koskee erityisesti työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyä. Se on keskeinen tehtävä – olipa kyse sairauksista tai niihin liittyvästä työkyvyttömyydestä.

Vaikka kaikki sairaudet eivät ole ehkäistävissä, niihin liittyvää työkyvyttömyyttä voidaan merkittävästi vähentää yhteistyössä työpaikkojen kanssa, TTL sanoo kannanotossaan.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Väestöryhmien väliset terveyserot ovat kasvaneet. Työterveyshuollon tulee kehittää toimintaansa asiakkaiden muuttuvien tarpeiden ja odotusten mukaan, jotta eri ryhmät tulevat tasapuolisesti huomioiduksi, TTL painottaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Työpaikoilla tämä tarkoittaa ennen kaikkea entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä työsuojeluorganisaation että henkilöstöhallinnon kanssa.   Tavoitteellisuus on myös yksi avainsanoista.

Tänä vuonna tuli voimaan muutos, jonka mukaan työterveysyksiköillä tulee olla kirjallinen laatujärjestelmä vuoden 2016 alusta lähtien. Vaatimus perustuu vuoden 2014 alusta uudistuneeseen asetukseen hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä.  Siihen kuuluu muun muassa palveluiden suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen työpaikan tarpeiden pohjalta, vaikuttavuuden seuranta ja arviointi sekä laadun parantaminen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla