Uutinen omaishoitajille maksettavan tuen hyödyistä kirvoitti eniten mielipiteitä tällä viikolla etlehti.fi:ssä.

– On vähintä apua, jos maksetaan tukea heille jotka uurastavat kotonaan hoitaen ympäri vuorokaudet rakastaan.

– Eikö ihmisillä ole enää ylpeyttä, että omat hoidetaan omilla varoilla?

Nämä kaksi näkökulmaa nousivat esiin kommenteissa uutiseen, jossa tutkija esitti omaishoidon tuen laajentamista.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tuen ja sen lisäämisen puolestapuhujia oli enemmän kuin tukea kritisoivia. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ne, jotka eivät pitäneet tukea hyvänä ajatuksena, perustelivat näkemystään sillä, että läheisistä huolehtimienn on itsestäänselvyys. Jotkut pelkäsivät tuen tulevan yhteiskunnalle kalliiksi.

Tukea kannattaneet vetosivat siihen, että omaishoito vähentää kalliita laitoshoitokuluja ja ilman tukea taas kaikki omaishoitoon halukkaat eivät voi jättäytyä palkkatyöstä.

Tuella saadaan muutakin kuin rahallista säästöä.

– Pitäisi myös tehdä väitöskirja siitä, miten paljon kotihoito pidentää elämisen makuista elämää ja siirtää laitoshoidon tarpeen minimiin, totesi eräs kommentoija.

Osa kirjoittajista arvioi, ettei kaikilla mielipiteensä esittäjillä ole tietoa siitä, että omaishoitajuutta on monenlaista ja että korvaukset vaihtelevat.

Sisältö jatkuu mainoksen alla