Hapettunut LDL-kolesteroli on olennainen valtimoiden kovettumiseen johtava tekijä, tuore väitöskirjatutkimus osoittaa.

Valtimonkovettumatauti vaatii syntyäkseen useita eri riskitekijöitä. Tunnetuin niistä on kolesteroli. LDL eli huono kolesteroli lisää taudin riskiä ja HLD eli hyvä kolesteroli suojaa taudilta.

Turun yliopistossa väittelevä LL Meri Linna tutki, mikä yhteys LDL:llä on muihin valtimokovettumataudin riskeihin. Mukana tutkimuksessa oli 2 337 henkilöä, iältään 18–100-vuotiaita.

– Tutkimus osoitti, että liikapainoon liittyy korkea hapettuneen LDL:n pitoisuus, jota laihduttaminen pienentää. Onnistuneella painonhallinnalla alentunut taso voidaan ylläpitää, Linna sanoo.

Myös insuliiniherkkyys oli yhteydessä kohonneeseen hapettuneen LDL:n määrään. Tupakoivilla pitoisuudet olivat korkeampia kuin ei-tupakoivilla.

– Liikapainon ja tupakoinnin tai tupakoinnin ja matalan seerumin testosteronipitoisuuden yhdistelmä johtaa korkeampiin hapettuneen LDL:n pitoisuuksiin kuin mikään näistä kolmesta tekijästä yksinään. Tämä tukee käsitystä, jonka mukaan haitallisilla elintavoilla on taipumus kasautua ja merkittävästi suurentaa sairastumisriskiä. Hapettunut LDL myös ennusti merkittävästi kokonaiskuolleisuutta iäkkäillä.

Hapettumisen vaikutuksesta LDL-kolesterolin rakenteeseen on saatu viime aikoina uutta tietoa. Hapettuminen aiheuttaa LDL:ssä muutoksia, jotka käynnistävät valtimoiden kovettumiseen johtavan prosessin.