Pääset pelottavan
rotkon yli
luottamuksen
sillan kautta