Hallitus leikkaa päivähoidosta. Tarvitsevatko lapsiperheet nyt enemmän isovanhempien apua? "Isovanhemmat eivät voi olettaa olevansa automaattisesti mukana kaikessa lapsiperheen elämään kuuluvassa", huomauttaa Vanhempainliiton toiminnanjohtaja.

Isovanhempien apu ruuhkavuosiaan elävien nuorten vanhempien arjessa on usein todella tärkeää. Jopa niin tärkeää, että joissain keskusteluissa tätä apua on ehdotettu jopa palkkioperusteiseksi työsuhteeksi.

Lapsiperheiden avuntarve saattaa lisääntyä entisestään, kun oikeutta päivähoitoon rajataan. Toisaalta, eläkeikäisten avun tarve saattaa sekin lisääntyä. Mitä enemmän tukia leikataan, sitä ahtaammalle oma talous ajautuu ja vaihtoehtoja arjen hallintaan täytyy etsiä uusin keinon. Olisiko yksi keino se, että eri sukupolvet muuttaisivat saman katon alle?

Olisi lapsille hoitajat ja isovanhemmille edullista asumista.

- Julkisen vallan tehtävä on tukea perheitä ja vanhemmuutta sekä turvata lasten kehitys ja hyvinvointi. Julkisten palvelujen leikkausten vaikutuksia ei voi korvata perheiden omavastuuta lisäämällä tai järjestöjen toiminnalla, Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteeri Milla Kalliomaa huomauttaa ja jatkaa:

- Isovanhemmat voivat auttaa lasten hoitamisessa, harrastuksiin kuljettamisessa ja joskus myös taloudellisesti.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kalliomaa korostaa kuitenkin, että isovanhemmat ovat lapselle tärkeitä aikuisia, joille omista asioista voi turvallisin mielin jutella ja joiden läsnäolosta hyötyvät kaikenikäiset lähimmäiset.

Liian vanha hoitajaksi?

Suomen vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes korostaa lapsiperheiden oikeutta valita ja vaikuttaa lastensa hoitoasioihin - myös suhteessa isovanhempiin. Hänestä on upeaa ja kaikille osapuolille rikkaus, jos isovanhemmat voivat olla mukana lastenlastensa arjessa, mutta:

- Lapsiperheet eivät voi olettaa saavansa isovanhemmilta lastenhoitoapua aina, kun tarve tulee ja toisaalta isovanhemmat eivät voi olettaa olevansa automaattisesti mukana kaikessa lapsiperheen elämään kuuluvassa. Kaikilla osapuolilla täytyy olla mahdollisuus valita aika, paikka ja tapa olla yhdessä, Siimes linjaa.

"Toivon, että näissä tilanteissa ei oleteta asioita, vaan puhutaan suoraan."

Isovanhempien apua tosin aina ole edes saatavilla.

- Lapsia saadaan yhä vanhempana, joten voi olla, että isovanhemmat ovat jo iäkkäitä suhteessa lapsenlapsiin tai heitä ei ole enää lainkaan. Pikkulapsiperheiden vanhemmilla voi pienten lasten lisäksi olla huollettavanaan tai huolehdittavanaan omat vanhempansa, Siimes muistuttaa.

- Eläkeläiset voisivat varmaankin erinomaisesti pelastaa Suomen työllisyyden tukemalla lapsiperheiden arkea, mutta varhaiskasvatusjärjestelmä ei saa perustua siihen. Senioreiden osallistumiseen ”työllisyyden pelastamiseen” täytyy perustua heidän vapaaehtoiseen haluunsa auttaa.

Päiväkoti ja palvelutalo yhteen

Sekä MLL:n Kalliomaa että Vanhempainliiton Siimes puhuvat sukupolvien kohtaamisen puolesta. Yhteisasuminen on yksi keino kohdata ja auttaa.

- Uskon, että sukupolvien asuminen toisiaan lähellä tai yhteisasuminen sekä erilaiset palvelutalojen, päiväkotien ja koulujen yhdistelmät rakentavat sellaista yhteisöllisyyttä, joka tuottaa arkeen paljon hyvää. Kohtaamista, kunnioitusta, arvostusta, perspektiiviä, Siimes sanoo.

Pelastakaa lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta korostaa isovanhempien roolia vanhempien työelämän vakauden säilyttäjinä. Työelämä ei välttämättä jousta lapsiperheen tarpeiden mukaan, ja vaatimukset ovat kovia.

-  Tärkeää on, ettei vanhempia ei jätetä yksin etenkään silloin kun voimat alkavat uupua. Esimerkiksi sairaan lapsen hoitaminen silloin, kun vanhemman on välttämätöntä päästä töihin, on erityisen arvokasta. Sairaan lapsen jättäminen vieraan hoitoon on stressaavaa niin lapselle kuin vanhemmallekin. Mutta jos hoitajaksi saa oman mummin tai ukin, tilanne on aivan toinen, Markkula-Kivisilta sanoo ja kiittää:

- Muistan lukemattomia kertoja, kun soitin itse kesken kiireiden äidilleni, että lapselle nousi yöllä kuume, voisitko tulla päiväksi apuun tai hakea lapsen päiväkodista, kun sieltä kesken päivän - ja oman työpäiväni soitetettiin - että nyt lapsi oksentaa. Sellainen apu on mahdollistanut minulle töissäkäymistä.

Voit osallistua keskusteluun kirjoittamalla ajatuksiasi alla olevaan kommenttikenttään.

Sisältö jatkuu mainoksen alla