Lentomatkustaja törmää usein englanninkielisiin termeihin ja lyhenteisiin, jotka on hyvä tuntea ennen lipun varaamista. Tässä niistä yleisimmät. 

Air Passenger Rights EU complaint form

EU:n valituslomake valituksen tekemiseksi lentoyhtiölle ja/tai kansalliselle valvontaelimelle.

Boarding pass eli tarkastuskortti 

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Lentokenttäviranomaisten vaatimuksista riippuen sinun tulee esittää matka-asiakirjasi, mobiilitarkastuskortti (boarding pass) tai paperinen tarkastuskortti, jonka olet tulostanut itse tai hakenut lähtöselvitystiskiltä. Internetlähtöselvitys kertoo sinulle, miten toimia lähtöselvityksen jälkeen ja mitä dokumentteja tarvitset mukaasi lentokentälle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Codeshare-lento

Lentoyhtiön yhteistyökumppaneiden operoima lento, joille lentoyhtiö tarjoaa paikkoja ja myy ne omalla lentonumerolla.

Charterlento eli tilauslento 

Lento, joka lennetään muuna kuin aikataulun mukaisena reittiliikenteenä.

Electronic ticket, E-lippu

Sähköinen lentolippu, jonka lentoyhtiöt vaativat antaakseen matkustajan tulla lennolle. Jos et ole tulostanut lippua tai ladannut puhelimeen lentoyhtiön appsia, kannattaa E-lipun toimivuus varmistaa myös ilman nettiyhteyttä ja huolehtia, että puhelimessa on akkua jäljellä, ettei virta katkea kriittisellä hetkellä.

Huolenpito 

Jos lento viivästyy tai on peruttu, voit vaatia lentoyhtiöltä huolenpitoa odottaessasi uudelleenreititytystä. Huolenpidolla tarkoitetaan aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan ja kahta maksutonta puhelua, faksia tai sähköpostiviestiä. Lisäksi se tarkoittaa hotellimajoitusta, jos ylimääräinen yöpyminen on välttämätöntä ja kuljetusta lentoaseman ja hotellin välillä.

Issuing airline

Lentoyhtiö, joka on myynyt lipun.

Montrealin sopimus 

Yleissopimus, jossa määrätään erilaisista matkustajalle maksettavista korvauksista, kuten esimerkiksi siitä, miten matkatavaroiden katoaminen tulee hyvittää.

Non-refundable

Lentolippua ei voi peruuttaa ja saada lipunhintaa takaisin.

No show -ehto 

Yleinen sopimusehto, jonka mukaan lentoyhtiö peruuttaa jatkoyhteyksien ja paluulentojen varaukset, jos et ole menolennolla. Eli lippu on käytettävä siihen merkityssä järjestyksessä.

Operating airline eli operoiva lentoyhtiö

Lentoyhtiö, joka suorittaa kuljetuksen ja on siitä vastuussa. Joissakin tapauksissa lennon operoiva lehtoyhtiö ei ole sama yhtiö, jolta ostit lentolippusi.

PIR-lomake (Property Irregularity Report) 

Lomake, joka matkustajan tulee täyttää lentokentän saapumisaulassa, kun ruumaan kirjattua matkatavaraa ei löydy tai se on vahingoittunut.

Poikkeuksellinen olosuhde 

Näillä tarkoitetaan esimerkiksi työtaistelua, sopimatonta sääolosuhdetta, turvallisuusriskiä, poliittisesti epävakaita oloja tai ilmaliikenteen hallintaa koskevia päätöksiä.

Point-to-point -lippu 

Lentolippu, jossa matkan jokainen osuus myydään erillisenä lippuna. Jos et ehdi jatkolennollesi viivästymisen takia et voit vaatia, että lentoyhtiö reitittää sinut uudelleen määränpäähäsi maksutta. Myös matkatavarat täytyy hakea ja lähtöselvittää jokaiselle osuudelle erikseen.

Reittiliikenne 

Reittiliikenteessä matkustaja lentää aikataulun mukaisella lennolla. 

Stand-by/SBY-koodi 

Lento on täynnä eikä lentoyhtiö pysty antamaan matkustajalle istuinpaikkaa. Paikkanumeron saa yleensä lähtöselvitystiskiltä tai lähtöportilta. Katso myös kohta "ylivaraus".

Tekninen vika

Hyvin usein lentoyhtiöt kiistävät matkustajan vakiokorvausta koskevan vaatimuksen vetoamalla siihen, että viivästyksen tai peruutuksen on aiheuttanut tekninen vika. Lentoyhtiöllä on näyttövelvollisuus siitä, että viivästys johtui poikkeuksellisista olosuhteista ja että niitä ei olisi voitu välttää tilanteeseen soveltuvilla toimenpiteillä.

Vakiokorvaus

Lennon viivästyessä vähintään kolme tuntia tai peruuntuessa lentoyhtiöltä voi vaatia vakiokorvausta. Korvaussumma määräytyy lennon pituuden ja uudelleenreitityksestä johtuvan viivästyksen mukaan. Vakiokorvausta ei voi saada, jos lennon viivästys tai peruutus on johtunut poikkeuksellisista olosuhteista. 

Ylivaraus

Tilanne, jolloin kaikki lipun lennolle varanneet eivät mahdu lennolle. Lentoyhtiön on tuolloin ensisijaisesti etsittävä vapaaehtoisia, jotka voivat luopua lennostaan.

Lähde: Euroopan kuluttajakeskus

Sisältö jatkuu mainoksen alla